Simon Bengtsson

Utvecklingsingenjör,
VA SYD

Simon bedriver och leder forskning och utveckling inom avloppsvattenrening med fokus på resurseffektivitet, hållbarhet och utvinning av resurser. Han har arbetat med forskning, teknikutveckling, kommersialisering och konsulttjänster kring nya processer för vattenrening sedan 2002. Biologiska processer, energieffektivisering och uppskalning av ny teknik är några av hans intresseområden.

Pågående projekt

Vätgas i tanken

PROJEKT PÅ VA SYD Det här projektet vill undanröja hinder för att gå över till…

Närbild på del av avloppsreningsverk, med runda metallplattor som sticker upp ur vatten

Pågående projekt

Rent blås – övervakning och underhåll av luftare

PROJEKT PÅ VA SYD Den största delen av elanvändningen sker vid luftning av de biologiska…

Grästuvor som sticker upp ur vatten

Pågående projekt

Kväverening för skärpta krav

PROJEKT PÅ VA SYD Utöver totalkväve kan det för nya miljötillstånd bli aktuellt med krav…

Fyra små glasflaskor med olikfärgat innehåll

Pågående projekt

Decentraliserad rening av avloppsvatten

I stadsdelen Oceanhamnen i Helsingborg källsorteras avloppsvattnet i två fraktioner, gråvatten och svartvatten. Området ska…

Bild på Ellinge Avloppsreningsverk

Pågående projekt

FramBliK – Framtidens Biofilmsprocess i Kontinuerlig drift

Det övergripande syftet med detta projekt är att i pilotskala studera och utveckla ett kompakt…

Pågående projekt

Digital tvilling för hållbar och resurseffektiv drift av avloppsreningsverk

Utveckling och implementering av digitala tvillingar inom avloppsvattenrening innebär en innovativ och radikal omställning av…

Pågående projekt

Ideal Carbon Utilisation (ICU)

DOKTORANDPROJEKT I rening av avloppsvatten behövs lättillgänglig kolkälla. Det ger energi till bakterier som renar…

Foto granuler mot mörk bakgrund.

Avslutade projekt

AGNES – Aerobt granulärt slam

Aerobt granulärt slam (AGS) är en innovativ, kompakt och energieffektiv avloppsvattenreningsteknik.

Avslutade projekt

ELSA – Effektiv Luftning på Svenska Avloppsreningsverk

Tidigare studier visar på att potentialen att energieffektivisera de kommunala avloppsreningsverken är stor. Den största energianvändningen på verken återfinns vid luftningen av de biologiska processerna i vattenreningen.