Simon Bengtsson

Utvecklingsingenjör,
VA SYD

Simon bedriver och leder forskning och utveckling inom avloppsvattenrening med fokus på resurseffektivitet, hållbarhet och utvinning av resurser. Han har arbetat med forskning, teknikutveckling, kommersialisering och konsulttjänster kring nya processer för vattenrening sedan 2002. Biologiska processer, energieffektivisering och uppskalning av ny teknik är några av hans intresseområden.