Angelica Lidén

Doktorand

Angelica jobbar som industridoktorand på Sydvatten och avdelningen för Teknisk Vattenresurslära på LTH. Fokus ligger på en förbättrad reduktion av organiskt material inom dricksvattenproduktion med hjälp av membran. Inom projektet samarbetar Sydvatten med ett flertal andra aktörer, och på grund av den praktiska karaktären på doktorandarbetet har Angelica varit på plats och drivit försök på tre olika vattenverk i södra- och mellansverige, och inte minst spenderat mycket tid på Ringsjöverket.

Civilingenjör i ekosystemteknik, Lunds Tekniska Högskola (2012)