Anna Söderman

Doktorand

Anna är industridoktorand på Sweden Water Research och Sydvatten via Lunds universitet. Hennes forskning kommer att fokusera på intern fosforbelastning i Vombsjön.

Anna tog examen vid Lunds Tekniska Högskola 2023 där hon studerade ekosystemteknik med en specialisering inom vattenresurshantering. I hennes examensarbete arbetade hon med problematiken kring PFAS-föroreningar i grundvatten, vilket hon gjorde på institutionen för teknisk vattenresurslära. Hon ser fram emot att fortsätta jobba med vattenfrågor i sin doktorandutbildning.