Ashley Hall

Doktorand

Ashley är industridoktorand på Sweden Water Research och NSVA, via Lunds universitet. Hon forksar om källsorterat gråvattenrening från tvätt, dusch och handfat på RecoLab i Helsingborg. Ashley bygger ett pilotreningsverk för att nå extremt låga föroreningskoncentrationer i utsläppet, för att utveckla kunskap och nya processer för decentraliserad gråvattenrening i växande städer.

Kandidat i civilingenjör vid University of Kentucky

Magister i vattenresursteknik vid Lunds Tekniska Högskola

Ashley Hall; Amanda Widén; Ellen Edefell; Åsa Davidsson; Hamse Kjerstadius (2024) Treatment of greywater with nanofiltration for nutrient removal – 2-year experience from Helsingborg Water Practice & Technology, DOI: https://doi.org/10.2166/wpt.2024.050

Visa publikation