Ashley Hall

Doktorand

Ashley är industridoktorand på Sweden Water Research och NSVA, via Lunds universitet. Hon forksar om källsorterat gråvattenrening från tvätt, dusch och handfat på RecoLab i Helsingborg. Ashley bygger ett pilotreningsverk för att nå extremt låga föroreningskoncentrationer i utsläppet, för att utveckla kunskap och nya processer för decentraliserad gråvattenrening i växande städer.

Kandidat i civilingenjör vid University of Kentucky

Magister i vattenresursteknik vid Lunds Tekniska Högskola