Carina Svensson

Senior projektledare

Carina Svensson är anställd som senior projektledare på Sweden Water Research. Carina har ett stort intresse för att jobba med projektledning och hållbar utveckling där hennes bakgrund varit inriktad på internationellt utvecklingssamarbete. Carina har drivit en mängd internationella och regionala projekt inom olika sektorer i Afrika, Asien, Mellanöstern och Sydamerika på uppdrag av internationella givare däribland svenska Sida, EU, Världsbanken etc.

Carina har jobbat med projekt inom framför allt miljösektorn, inklusive vatten men också stora regionala program med fokus på kapacitetsbyggande inom handel, utbildning och jordbruk.