Clemens Klante

Doktorand

Clemens är anställd som industridoktorand hos Sweden Water Research och Sydvatten och gör sin forskning vid Lunds Tekniska Högskola, LTH.

Han har tidigare arbetat som projektingenjör vid ett avloppsreningsverk i Tyskland. Sedan 2016 bor han i Sverige och har läst masterprogrammet i Water Resources Engineering på LTH.

Hans forskning syftar till att förstå hur hydrologin och hydrauliken vid sjön Bolmen påverkar och hur det påverkar brunifiering av vattnet. Dessutom kommer han att undersöka hur hydrodynamik mellan klimat, regn, säsongsvariationer och speciella väderförhållanden påverkar sjösystemet.

Master of Science in Water Resources Engineering, Lunds Universitet

Clemens Klante (2023) Hydrophysical processes governing brownification: A case study of Lake Bolmen, Sweden Teknisk vattenresurslära, Lunds universitet,

Visa publikation