Ebba Gröndahl

Doktorand

Civilingenjörsexamen i lantmäteri vid Lunds tekniska högskola. Specialisering i geografisk informationsteknik