Elin Ossiansson

Doktorand, VA SYD

Elin är processingenjör på VA SYD och industridoktorand vid Chalmers tekniska högskola. Hon arbetar med I projektet ICU – Ideal Carbon Utilisation, där hon tittar på olika möjligheter för att nyttiggöra inkommande kol till reningsverken för att minska energianvändningen och utnyttja kolet som en resurs.

Projektets första delprojekt, som pågår i två år, kallas ICU – förbehandling och inkluderar pilotstudier på Källby avloppsreningsverk. Filtrering av inkommande vatten kombinerat med produktion av kolkälla i en sidoströmhydrolys ska studeras. Denna process-kombination har inte testats tidigare, och har potentialen att utgöra grunden för en effektivare rening av avloppsvatten.

Projektet finansieras av VA SYD, Naturvårdsverket, Sweden Water Research och VA-teknik Södra.