Ellen Edefell

Projektledare

Ellen Edefell är projektledare hos Sweden Water Research och jobbar med återvinning av vatten samt möjligheterna att göra dricksvatten av avloppsvatten. Mikroföroreningar är ett annat område hon kommer att ha kvar en fot inom. Efter att ha varit industridoktorand på Sweden Water Research doktorerade hon 2022 på Lunds universitet med avhandlingen ”Perspectives on Biofilms for the Removal of Organic Micropullutants in Wastewater”. Under 2022-2023 har hon även arbetat som utvecklingsingenjör på NSVA.

Ellens betonar vikten av samarbeten för att öka vår gemensamma kompetens. Det gäller både mellan Sweden Water Research och dess ägarbolag NSVA, VASYD och Sydvatten och med universiteten och andra VA-organisationer.