Ellen Edefell

Projektledare

Ellen Edefell är projektledare hos Sweden Water Research där hon arbetar med flera vattenfrågor. Återvinning av vatten samt möjligheterna att göra dricksvatten av avloppsvatten är en. Mikroföroreningar är ett annat område hon kommer att ha kvar en fot inom.

Efter att ha varit industridoktorand på Sweden Water Research doktorerade hon 2022 på Lunds universitet med avhandlingen ”Perspectives on Biofilms for the Removal of Organic Micropullutants in Wastewater”. Under 2022-2023 har hon även arbetat som utvecklingsingenjör på NSVA.

Ellen är fokusområdesledare för Biologiskt stabila dricksvatten. Tillsammans med våra ägare ska hon med hjälp av online-mätning och digitalisering utveckla metoder att följa upp och förstå vattenkvalitet på våra vattenverk och i ledningsnäten.

Hon betonar vikten av samarbeten för att öka vår gemensamma kompetens. Det gäller både mellan Sweden Water Research och dess ägarbolag NSVA, VASYD och Sydvatten och med universiteten och andra VA-organisationer.

Edefell, E., Svahn, O., Falås, P., Bengtsson, E., Axelsson, M., Ullman, R., Cimbritz, M. (2022) Digging deep into a GAC filter – temporal and spatial profiling of adsorbed organic micropollutants Water Research,

Visa publikation

Edefell, E., Falås, P., Torresi, E., Hagman, M., Cimbritz, M., Bester, K., & Christensson, M. (2021) Promoting the degradation of organic micropollutants in tertiary moving bed biofilm reactors by controlling growth and redox conditions Journal of Hazardous Materials,

Visa publikation

Edefell, E., Falås, P., Kharel, S., Hagman, M., Christensson, M., Cimbritz, M., Bester, K. (2021) MBBRs as post-treatment to ozonation: Degradation of transformation products and ozone-resistant micropollutants Science of the Total Environment,

Visa publikation

Edefell E., Ullman R., Bengtsson E. (2019) Ultrafilter och granulerat aktivt kol for avskiljning av mikroföroreningar. SVU-rapport Nr 2019-1. ,

Visa publikation

Ascard Edefell E. (2017) Challenges during start-up of urine nitrification in an MBBR. Master's thesis. Lund University, Sweden.,

Visa publikation

Edefell, E. (2022) Perspectives on Biofilms for the Removal of Organic Micropollutants in Wastewater

Visa publikation

M. Cimbritz, E. Edefell, E. Thörnqvist, H. El-taliawy, M. Ekenberg, C. Burzio, O. Modin, F. Persson, B.-M. Wilén, K. Bester, P. Falås (2019) PAC dosing to an MBBR – Effects on adsorption of micropollutants, nitrification and microbial community Science of the Total Environment, pp. 571-579.

Visa publikation

Ashley Hall; Amanda Widén; Ellen Edefell; Åsa Davidsson; Hamse Kjerstadius (2024) Treatment of greywater with nanofiltration for nutrient removal – 2-year experience from Helsingborg Water Practice & Technology, DOI: https://doi.org/10.2166/wpt.2024.050

Visa publikation