Ellen Edefell

Doktorand

Biografi

Ellen är anställd som industridoktorand på Sweden Water Research. Hon gör sina forskningsstudier i VA-teknik vid LTH. Forskningsområdet är fokuserat kring reduktion av organiska mikroföroreningar i avloppsvatten.

Ellen undersöker möjligheterna att avlägsna mikroföroreningar från vattnets kretslopp genom avancerad rening med aktivt kol, biologisk nedbrytning samt i kombinationer med ozon.

Utbildningar

Civilingenjör i Bioteknik vid Lunds Tekniska Högskola, med specialisering i bioprocessteknik

Relaterade publikationer

Ascard Edefell E. (2017) Challenges during start-up of urine nitrification in an MBBR. Master's thesis. Lund University, Sweden.,

Visa publikation

Ekblad M., Fältström E., Edefell E. (2017) Reducing concentrations of microplastics and organic micropollutants 8th International Young Water Professionals Conference, Kapstaden, Sydafrika, 10-13 december 2017,

M. Cimbritz, E. Edefell, E. Thörnqvist, H. El-taliawy, M. Ekenberg, C. Burzio, O. Modin, F. Persson, B.-M. Wilén, K. Bester, P. Falås (2019) PAC dosing to an MBBR – Effects on adsorption of micropollutants, nitrification and microbial community Science of the Total Environment, pp. 571-579.

Visa publikation

Edefell E., Ullman R., Bengtsson E. (2019) Ultrafilter och granulerat aktivt kol for avskiljning av mikroföroreningar. SVU-rapport Nr 2019-1. ,

Visa publikation

Edefell, E., Falås, P., Kharel, S., Hagman, M., Christensson, M., Cimbritz, M., Bester, K. (2021) MBBRs as post-treatment to ozonation: Degradation of transformation products and ozone-resistant micropollutants Science of the Total Environment,

Visa publikation

Edefell, E., Falås, P., Torresi, E., Hagman, M., Cimbritz, M., Bester, K., & Christensson, M. (2021) Promoting the degradation of organic micropollutants in tertiary moving bed biofilm reactors by controlling growth and redox conditions Journal of Hazardous Materials,

Visa publikation

Edefell, E., Svahn, O., Falås, P., Bengtsson, E., Axelsson, M., Ullman, R., Cimbritz, M. (2022) Digging deep into a GAC filter – temporal and spatial profiling of adsorbed organic micropollutants Water Research,

Visa publikation

Modin, O., Fuad, N., Abadikhah, M., I’Ons, D., Ossiansson, E., Gustavsson, D.J.I., Edefell, E., Suarez, C., Persson, F., Wilén, B-M. (2022) A relationship between phages and organic carbon in wastewater treatment plant effluents Water Research,

Visa publikation