Ellinor Frank

Doktorand

Ellinor har varit delaktig i projektet Urbana Bad sedan 2019. Delaktigheten i projektet fortsatte under examensarbetet under våren 2020. Sedan dess har hon arbetat vidare med projektet som industridoktorand med planerad doktorsexamen i oktober 2024.

Ellinors del i projektet är (och har varit) att analysera Next Generation Sequencing-data genererad från havsbotten-sediment och vatten i Öresund. Syftet med analysen är att utvärdera sedimentens roll i spridning och återsuspension av bakterier, samt undersöka kopplingar mellan möjliga spridningspunkter av fekala bakterier och sedimentens mikrobiella samhällen. Resultat från dessa analyser ska användas som underlag för att avgöra kvalitén av badvattnet längs Skånes västkust, och om möjligt hitta lösningar på de problem som orsakar dålig vattenkvalitet.

Civilingenjörsexamen i Bioteknik vid Lunds Tekniska Högskola med specialisering i molekylär bioteknik.

Ellinor Frank, Jon Ahlinder, Therese Jephson, Kenneth M. Persson, Elisabet Lindberg, Catherine J. Paul (2023) Marine sediments are identified as an environmental reservoir for Escherichia coli: Comparing signature-based and novel amplicon sequencing approaches for microbial source tracking Science of The Total Environment,

Visa publikation