Emma Enström

Doktorand

Emma är industridoktorand på Sweden Water Research och Sydvatten via Lunds universitet. Hon forskar om vattenpolicy för samverkan i avrinningsområden. Emmas projekt syftar till att undersöka styrmedel, samverkan mellan aktörer samt goda och mindre goda exempel. Resultatet kommer användas för att få en fördjupad förståelse för svensk vattenförvaltning och dess utmaningar och möjligheter samt undersöka hur en framtida vattenförvaltning kan se ut.

Emma har en examen i Strategiskt Miljöarbete från Lunds universitet och skrev sitt examensarbete för Sweden Water Research. Examensarbetet handlade om cirkulär förvaltning av näringsämnen i mat- och restströmssystemet i Skåne. Vidare har Emma arbetat som laboratorieingenjör på VA SYD med analys av avloppsvatten.

Utbildningar:

Kandidat i miljövetenskap vid Lunds universitet

Master i strategiskt miljöarbete vid Lunds universitet