Henrik Aspegren

VD

Henrik Aspegren är VD för Sweden Water Research sedan augusti 2019. Henrik har arbetat med vatten och avfallsfrågor i över 30 år på en rad chefspositioner på VA-verket Malmö och VA SYD och har där haft möjlighet att medverka i en tid då de kommunala vattentjänsterna har förändrats från att har varit en specialiserad lokal kommunal angelägenhet till att organiseras i regionala samarbeten med ett bredare uppdrag där vatten ses som en begränsad resurs som vi alla måste hushålla med.

Internationellt har behovet av att utveckla vattenkloka samhällen varit påtaglig under lång tid och nu behöver även vi i Sverige utveckla våra system för att medverka till en hållbar hantering av vatten i staden.

Henrik har ett även ett påtagligt intresse för utvecklingsfrågor och har parallellt med den operativa bedrivit aktiv forskning vid Lunds Universitet där han 1995 disputerade med en avhandling om hur biologiska processer vid reningsverk kan kombineras för att återvinna fosfor från avloppsvatten. Sedan dess har han publicerat forskningsresultat inom en rad olika fält inom vatten och miljöområdet och sedan 2014 är han adjungerad professor vid Lunds Universitet och med forskningsfokus på hur det urbana vattensystemet ska förändras för att kunna anpassas till de globala utmaningarna och möjligheterna för att skapa vattenkloka städer.

Haghighatafshar S., la Cour Jansen J., Aspegren H., Lidström V., Mattsson A. & Jönsson K. (2014) Storm-water management in Malmö and Copenhagen with regard to climate change scenarios. Journal of Water Management and Research 70(3), pp. 159-168.

(2016) Slutrapport ”Den varma och rena staden” inkl delrapporter.

Visa publikation

Berndtsson, R., Becker, P., Persson, A., Aspegren, H., Haghighatafshar, S., Jönsson, K., Larsson, R., Mobini, S., Mottaghi, M., Nilsson, J., Nordström, J., Pilesjö, P., Scholz, M., Sternudd, C., Sörensen, J. & Tussupova, K. (2019) Drivers of changing urban flood risk : a framework for action Journal of Environmental Management, pp. 47-56.

Visa publikation

Haghighatafshar, S., la Cour Jansen, J., Aspegren, H., & Jönsson, K. (2018) Conceptualization and schematization of mesoscale sustainable drainage systems: a full-scale study. Water, pp. 10(8), 1041..

Visa publikation

Haghighatafshar, S., la Cour Jansen, J., Aspegren, H., Jönsson, K. (2017) Introduction of a novel conceptual model for sustainable drainage systems based on observed rainfall-runoff patterns – a case study. Muntlig presentation, 14th IWA/IAHR International Conference on Urban Drainage (ICUD 2107), 10-15 september 2017, Prag, Tjeckien.,

Mottaghi M., Aspegren H. & Jönsson K. (2015) The necessity for re-thinking the way we plan our cities with the focus on Malmö. VATTEN – Journal of Water Management and Research 71(1), pp. 37-44.

Sörensen J., Persson A., Sternudd C., Aspegren H., Nilsson J., Nordstrom J., Jonsson K., Mottaghi M., Becker P., Larsson R., Berndtsson R., & Mobini S. (2016) Re-thinking urban flood management – Time for a regime shift. Water 8(8), pp. 332.

Visa publikation

Mottaghi M., Jönsson K. & Aspegren H. (2016) Integrated urban design and open storm drainage in our urban Environments. Water Practice and Technology 11(1),, pp. 118-126.