Isabel Erb

Doktorand

Isabel blev först engagerad i Urbana Bad-projektet 2021, som då utgjorde en del av hennes masterexamensprojekt. Hon har sedan dess fortsatt sitt arbete som industridoktorand från och med hösten 2022.

Hennes huvudsakliga ansvarsområde inom Urbana Bad-projektet innebär i första hand att hitta faktorer som påverkar stadsbadvattenkvaliteten i Skåne. Detta sker genom att kombinera kunskap tillgänglig från övervakningsteknik, samt kunskap om den roll som hydrologin och bakteriesammansättningar i sediment spelar för badvattnets kvalitet. Delar av projektet kommer att innefatta en modellering av övervakningsdata, som syftar till att bidra till att bedöma och prognostisera mikrobiell vattenkvalitet i marina miljöer i Helsingborg.