Jesper König

Stabschef

Jesper har ansvar för de industridoktorander som är anställda på Sweden Water Research och leder även fokusområdet Det intelligenta ledningsnätet. Utöver detta stöttar Jesper VD:n i bolagets dagliga verksamhet och hanterar kontakter med styrelsen, vilken består av politiker från delägarkommunerna.

Med bakgrund inom statsvetenskap och andra samhällsvetenskapliga områden har Jesper en omfattande erfarenhet av att driva nationella och internationella projekt inom forskning, utveckling och innovation, både inom vattensektorn och andra områden som hållbar mobilitet. På Sweden Water Research har Jesper ett specifikt ansvar för att etablera strukturer för drift och uppföljning av projekt som finansieras externt, såsom från EU, Vinnova och andra källor.

Fil kand i statsvetenskap

MA in European Affairs