Maja Ekblad

Doktorand

Maja har läst mastersutbildningen i ekosystemteknik med inriktning mot vattenresurshantering vid Lunds tekniska högskola (LTH). Hon har arbetat som projektingenjör på VA-teknik vid LTH (september 2014 till december 2015) i projektet Rening av svårnedbrytbara föroreningar från avloppsvatten (RESVAV). Sedan mars 2016 är hon doktorand i VA-teknik vid LTH med finansiering från Sweden Water Research.

Huvudsyftet med doktorandtjänsten är att titta på avancerad avloppsvattenrening med ozon för rening från organiska mikroföroreningar vid svenska reningsverk. Karin Jönsson (LTH) är huvudhandledare, Michael Cimbritz (LTH), Marinette Hagman (DHI) och Kai Bester (Aarhus University) är biträdande handledare.

Ekblad M., Cimbritz M., Nilsson F., Ernst G., El-taliawy H., Tumlin S., Hagman M., Mattsson A., Blom L., Stålhandske L. & la Cour Jansen J. (2015) Ozonering för nedbrytning av organiska mikroföroreningar – pilottester i södra Sverige. VA-teknik Södra Rapport Nr. 4,

Ekblad M. (2014) Stormwater treatment – sorption of organic biocides from paints and renders. Master´s thesis. Lund University, Sweden.,

Ekblad, M., Falås, P., El-taliawy, H., Nilsson, F., Bester, K., Hagman, M., Cimbritz, M. (2019) Is dissolved COD a suitable design parameter for ozone oxidation of organic micropollutants in wastewater? Science of the Total Environment, pp. 658 (2019) 449-456.

El-taliawy, H., Ekblad, M., Nilsson, F., Hagman, M., Paxeus, N., Jönsson, K., Cimbritz, M., la Cour Jansen, J., Bester, K. (2017) Ozonation efficiency in removing organic micro pollutants from wastewater with respect to hydraulic loading rates and different wastewaters Chemical Engineering Journal, pp. 325 (2017) 310-321.

Ekblad M., Fältström E., Edefell E. (2017) Reducing concentrations of microplastics and organic micropollutants 8th International Young Water Professionals Conference, Kapstaden, Sydafrika, 10-13 december 2017,