Martin Bjarke

Doktorand, VA SYD

Martin började som industridoktorand på VA SYD i augusti 2020 inom projektet InfraMaint. InfraMaint består av ett flertal forskningsprojekt som relaterar till underhåll och förnyelse av kommunal infrastruktur och Martin är knuten till delprojekt 1.6a – ”Från gömda avloppsnät till full åtkomlighet för smarta beslut”.

Projektets syfte är att identifiera den mest relevanta informationen för att möjliggöra en så god övervakning som möjligt av våra ledningsnät samt att utifrån detta utveckla en metod för hur åtgärder och tillgängliga resurser prioriteras på ett effektivt och hållbart sätt. Handledare på Lunds tekniska högskola är Kenneth M Persson.

Martin har sedan 2007 arbetat som konsult med riskhantering inom olika teknikområden, exempelvis förorenade områden, farlig verksamhet och farligt gods. Arbetet har omfattat både hantering och analys av olika typer av data och även pedagogiska utmaningar kopplat till riskkommunikation.

Civilingenjörsexamen i Riskhantering vid Lunds tekniska högskola, de första tre åren vid ekosystemteknikprogrammet.