Mikael Danielsson

Doktorand

Mikael har masterexamen i molekylär mikrobiologi vid Lunds universitet. Under studietiden utförde han experimentella examensarbeten inom vattenbranschen. Kandidatprojekt om tillväxt av cyanobakterier och alger i råvatten. Masterprojekt om kartläggning av bakterier under dricksvattenproduktion med flödescytometri. Sedan dess har han arbetat på Norrvattens ackrediterade dricksvattenlaboratorium.

I september 2019 började Mikael som industridoktorand på avdelningen för teknisk mikrobiologi vid LTH. Mikaels projekt handlar om distributionssystemets påverkan på dricksvattenkvalitet. Ledningssystemen i Stockholm, Skåne och Varberg analyseras med målet att identifiera övergripande faktorer som påverkar biostabiliteten så att slutprodukten hos kund håller god kvalitet.

Parametrar som granskas extra noggrant är monokloramin, drift av vattentorn och hög uppehållstid. För att erhålla information om detta görs regelbundna provtagningar på strategiska punkter och dessutom implementeras online-mätning av bakterier, ATP och partiklar. Slutligen sekvenseras DNA för att identifiera sammansättningen av mikroorganismer.