Misagh Mottaghi

Doktorand

Misagh är arkitekt och stadsplanerare. Hon doktorerar på Institutionen för arkitektur och byggd miljö vid Lunds universitet. I sin forskning granskar hon hållbara metoder för hantering i vardagen av urbana översvämningar, genom att fokusera på användardimensionen. Hennes avhandling är ”Carescape of blue-green solutions in everyday life: Exploring the socio-materiality of a technical infrastructure”. Hon lånar begreppet omsorg för att kritiskt diskutera (sam)nyttan av blå-gröna lösningar genom mänskliga-icke-mänskliga perspektiv och genom kvalitativa och kvantitativa metoder.

Hon undervisar och håller också föreläsningar i olika kurser vid universitetet samt handleder masteruppsatsstudenter.

Misagh Mottaghi (2023) CARESCAPE OF BLUE-GREEN SOLUTIONS IN EVERYDAY LIFE : Exploring the socio-materiality of a landscape technology Institutionen för arkitektur och byggd miljö, Lunds universitet,

Visa publikation

Mottaghi M, Kylin M, Kopljar S, Sternudd C. (2021) Blue-Green Playscapes : Exploring Children’s Places in Stormwater Spaces in Augustenborg, Malmö Urban Planning, pp. 6(2):175-188. DOI: doi:10.17645/up.v6i2.3953

Visa publikation

Mottaghi M, Nordström J, Haghighatafshar S, Jönsson K, Kärrholm M, Sternudd C. (2023) Caring for Blue-Green Solutions (BGS) in Everyday Life: An Investigation of Recreational Use, Neighborhood Preferences and Willingness to Pay in Augustenborg, Malmö Land, pp. 12(2):336. DOI: https://doi.org/10.3390/land12020336

Visa publikation

Mottaghi, M., Kärrholm, M., Sternudd, C. (2020) Blue-Green Solutions and Everyday Ethicalities: Affordances and Matters of Concern in Augustenborg, Malmö Urban Planning, DOI: http://dx.doi.org/10.17645/up.v5i4.3286

Visa publikation

Mottaghi M. (2015) Malmö water plan, from idea to practice. Workshop notes, May 7, Malmö,

Mottaghi M. (2015) Innovative stormwater solutions. Workshop notes, April 29, 2015, Malmö.,

Mottaghi M., Jönsson K. & Aspegren H. (2016) Integrated urban design and open storm drainage in our urban Environments. Water Practice and Technology 11(1),, pp. 118-126.

Sörensen J., Persson A., Sternudd C., Aspegren H., Nilsson J., Nordstrom J., Jonsson K., Mottaghi M., Becker P., Larsson R., Berndtsson R., & Mobini S. (2016) Re-thinking urban flood management – Time for a regime shift. Water 8(8), pp. 332.

Visa publikation

Mottaghi M., Aspegren H. & Jönsson K. (2015) The necessity for re-thinking the way we plan our cities with the focus on Malmö. VATTEN – Journal of Water Management and Research 71(1), pp. 37-44.

Mottaghi M. (2016) Water resilient cities – Swedish cities and the need for the integrated urban water management with focus on flood resilience. VA-teknik Södra report no. 03-2015. ,

Berndtsson, R., Becker, P., Persson, A., Aspegren, H., Haghighatafshar, S., Jönsson, K., Larsson, R., Mobini, S., Mottaghi, M., Nilsson, J., Nordström, J., Pilesjö, P., Scholz, M., Sternudd, C., Sörensen, J. & Tussupova, K. (2019) Drivers of changing urban flood risk : a framework for action Journal of Environmental Management, pp. 47-56.

Visa publikation