Nina Steiner

Kommunikationsansvarig

Nina är kommunikationsansvarig på Sweden Water Research och sköter bolagets övergripande kommunikation. Hon ansvarar också för att samordna kommunikationen med ägarbolagen och ger kommunikationsstöd i projekt.

Hon har lång erfarenhet från kommunikation inom stadsutveckling, hållbarhetsfrågor och beteendeförändring. Hon är bra på att kommunicera faktatunga budskap så att alla förstår, från VA-frågor och klimatanpassning till behovet av organisationsförändringar.

Senast kommer Nina från VA SYD, där hon arbetat med klimatanpassnings-, skyfalls- och beteendekommunikation i VA SYDs satsning Tillsammans gör vi plats för vattnet.

Hållbar stadsutveckling i teori och praktik, Malmö universitet

Fil. kand. Medie- och kommunikationsvetenskap, Lunds universitet