Nina Steiner

Kommunikationsansvarig

Nina är kommunikationsansvarig på Sweden Water Research och ansvarar för bolagets övergripande kommunikation. Hon ansvarar också för att samordna kommunikationen med ägarbolagen. Nina ger även kommunikationsstöd i projekt och till övrig personal.

Nina kommer senast från VA SYD, där hon arbetat med klimatanpassnings-, skyfalls- och beteendekommunikation i VA SYDs satsning Tillsammans gör vi plats för vattnet.

Hållbar stadsutveckling i teori och praktik, Malmö universitet

Fil. kand. Medie- och kommunikationsvetenskap, Lunds universitet