Sandy Chan

Processingenjör, Sydvatten

Sandy Chan är fokusområdesledare för fokusområde Biologiskt stabila dricksvatten.

Sandy är disputerad inom teknisk mikrobiologi vid Lunds Tekniska Högskola och är i grunden en civilingenjör inom bioteknik med inriktning molekylär bioteknik. Under hennes år som doktorand forskade hon om biofilmen i olika dricksvattensystem, från infiltrationsdammar och långsamfilter till ledningsnätet. Efter forskarutbildningen fick hon möjligheten att fortsätta sin forskning genom hennes anställning som processingenjör på Sydvatten.

Forskningen har gett henne nya metoder och tekniker, framförallt molekylära analysmetoder för att kunna studera bakterier i dricksvatten vilket står till grund för hennes forskningsarbete framåt. Sandy har fokus på kemiska och särskilt mikrobiologiska risker inom dricksvatten och brinner för drickvattenkvalité och har som ambition att kunna bidra till den framtida utvecklingen inom dricksvatten med kvaliteten i fokus.

Doktorsexamen 2018 på Teknisk Mikrobiologi, LTH, med avhandlingen "Processes governing the drinking water microbiome"

Civilingenjör inom Bioteknik, LTH, Lunds Universitet

Chan, S. (2018) Processes governing the drinking water microbiome Department of Chemistry, Lund University,

Visa publikation

Chan S., Persson K., Rådström P. & Paul C. (2016) Biofilms in infiltration ponds and the impact of raw water and organic matter. 10th Nordic Drinking Water Conference, Reykjavik, Iceland, September 28-30, 2016.,

Chan S., Pullerits K. & Paul C. (2016) Bakteriernas osynliga värld i vårt kranvatten (The invisible world of bacteria in our drinking water). In Swedish. Kulturnatten, Pufendorfinstitutet, Lund, Sweden, September 17, 2016.,

Chan S. (2016) The invisible world in a glass of water. Master class presentation, The Bridge summit 2016 Pushing Humanity Forward by Linking Science and Business, Lund, Sweden, June 22-23, 2016.,

Chan S., Pullerits K., Persson K., Rådström P. & Paul C. (2016) Impact of washing on the bacterial community in produced drinking water from new and existing sand filters. 10th Nordic Drinking Water Conference, Reykjavik, Iceland, September 28-30, 2016.,

Chan S., Rådström P., Persson K. & Paul C. (2016) The establishment of bacterial community in two new slow sand filters. 10th Nordic Drinking Water Conference, Reykjavik, Iceland, September 28-30, 2016.,