Sara Roth

Doktorand

Sara är industridoktorand på Sweden Water Research och NSVA genom Lunds universitet. Hon forskar inom klimatanpassning av ledningsnätet.

Sara har en examen som civilingenjör i ekosystemteknik från Lunds Tekniska Högskola, med fokus på vattenresurshantering. Hon hade tidigt ett intresse för dagvatten i staden och arbetade under utbildningen med VA SYDs satsning Tillsammans gör vi plats för vattnet, där hon skrev en rapport för VA teknik Södra.

Sitt examensarbete skrev Sara kring kombinerade effekter av klimatförändringar på Ståstorpsån i Trelleborg, vilket är en grund till det doktorandprojekt som hon nu har påbörjat. Innan sin doktorandtjänst har Sara arbetat som konsult inom dagvatten, och ser nu fram emot att få djupdyka mer i utvecklingsfrågorna.