Simon Gidstedt

Doktorand

Simon började som industridoktorand på Sweden Water Research våren 2018 med projektet Less is More som handlar om rening från läkemedelsrester och andra mikroföroreningar i avloppsvatten.

Han är delaktig i planeringen, byggandet av, och testförsök på en pilotanläggning på Svedala reningsverk utanför Malmö som bland annat kommer ha membranfilter och aktivt kolfilter som reningssteg. Forskningsstudierna bedrivs på VA-teknik vid Lunds Tekniska Högskola (LTH).

Simon blev klar med sin civilingenjörsexamen på LTH våren 2017. Examensarbetet handlade om att undersöka produktionen av flyktiga syror genom hydrolys av avloppsslam från Sjölunda avloppsreningsverk i Malmö. Han har jobbat som skolguide på flera reningsverk hos VA SYD och som laboratorieingenjör på Sjölunda och Källby avloppsreningsverk hos VA SYD.

Civilingenjörsexamen i Ekosystemteknik vid Lunds Tekniska Högskola med inriktning på vattenresurshantering.

Gidstedt S. (2017) Production of volatile fatty acids by hydrolysing sludge from Sjölunda WWTP. Master´s thesis. Lund University, Sweden.,

Visa publikation

Simon Gidstedt, Alexander Betsholtz, Per Falås, Michael Cimbritz, Åsa Davidsson, Federico Micolucci, Ola Svahn (2021) A comparison of adsorption of organic micropollutants onto activated carbon following chemically enhanced primary treatment with microsieving, direct membrane filtration and tertiary treatment of municipal wastewater Science of The Total Environment,

Visa publikation