Nyheter

Nytt forskningsprojekt: Uppströmsarbete – i dag och i framtiden

Hur ser VA-verksamheternas uppströmsarbete ut, vilka metoder används, vilka verktyg och vilka arbetssätt finns tillgängliga? Var finns svårigheter, behov och goda exempel? Det ska det här projektet kartlägga, resultaten kommer att ligga till grund för utvecklingen av en modell för ett systematiskt och strategiskt uppströmsarbete.

Nytt forskningsprojekt: Mikroplaster i kretsloppet

Intresset och kunskapen om att mikroplaster hamnar i miljön är ganska ny och kunskapen om mikroplast i VA-tekniska system är fortfarande låg. Därför ska detta projektet skapa en överblick över flödet av mikroplaster i kretsloppet för att karaktärisera förekomst, storleksfördelning och sammansättningen i det VA-tekniska kretsloppet.

Slutrapport för Den varma och rena staden

Nu är slutrapoprten för Den varma och rena staden klar.

Vilken heldag – tack alla som deltog!

Fredagen den 25 november hölls den årliga Sweden Water Research-dagen – en heldag i vattenforskningens namn.

Tobias Hey disputerade den 9 december

Fredagen den 9 december 2016 försvarade Tobias Hey sin doktorsavhandling i Lund. Som processingenjör på VA SYD har han haft en tjänst som industridoktorand vid VA-teknik LTH och har utfört forskningsarbetet för Sweden Water Research.

Sweden Water Research-dagen 25 november 2016

Snart är det dags för andra upplagan av Sweden Water Research-dagen, en heldag fylld med forskningsresultat, inblickar och utblickar. Varmt välkommen!

Grattis Angelica Lidén som disputerade den 28 oktober

Titel på avhandlingen är Safe drinking water in a changing environment, Membrane filtration in a Swedish context.

Kunskapsutbyte på Sjölunda avloppsreningsverk

Vad har en dagvatten- eller dricksvattenforskare på ett avloppsreningsverk att göra?
Vår logga

Nyhetsbrev 3, 2016

Nytt fullmatat nyhetsbrev – läs och få reda på vad som är på gång i Sweden Water Research.

Banbrytande arbete kring översvämningar av städer

I Malmö och Lund drivs ett unikt forskningsarbete där det samarbetas över akademiska gränser. Forskningsprojektet ska ta reda på hur Sverige kan bli bättre på att förebygga skador från översvämningar. I början av september samlades hela gruppen med forskare i Malmö för att studera goda och dåliga exempel på hur kraftiga regnmassor kan hanteras.

RESVAV i referensgrupp för regeringsuppdrag

Regeringen har gett Naturvårdsverket i uppdrag att utreda förutsättningarna för användning av avancerad rening för att avskilja läkemedelsrester från avloppsvatten så att vattenmiljön i Sverige kan skyddas. I referensgruppen för detta uppdrag ingår en representant från RESVAV – Rening av svårnedbrytbara föroreningar i avloppsvatten.

Välkommen dr Alfredo Gonzalez-Perez

Sweden Water Research närmar sig de stora infrastruktursatsningarna MAX LAB och ESS. Som ett led i detta har dr Alfredo Gonzalez-Perez som fysiker och expert på material i kontakt med vatten anställts.