Nyheter

Bild på Lundåkraverket

Kväveflöden i Skåne kvantifierade

Första rapporten för projektet SuNha or later… är nu på gång. Det är Johanna Hellstrand som presenterar sitt examensarbete ”Nitrogen flow in Scania – substance flow analysis on a regional level” om kväveflöden i Skåne

Future City Flow har beviljats medel från Vinnova

Urbaniseringen utmanar vårt sätt att hantera vatten. Översvämningar och utsläpp av avloppsvatten är en fara för invånare och miljö. En hållbar stad kontrollerar flödena.

Seminarium om läkemedelsrester och andra svårnedbrytbara föroreningar i avloppsvatten

I höstas medverkade Sweden Water Research i ett pilotprojekt för läkemedelsrening genom ozonering. Resultatet av detta projekt och andra sätt att reducera läkemedelsrester i avloppsvatten presenteras på ett seminarium på Öresundsverket i Helsingborg den 17 mars kl 10-15.

Seminarium om läkemedelsrester och andra svårnedbrytbara föroreningar i avloppsvatten

I höstas medverkade Sweden Water Research i ett pilotprojekt för läkemedelsrening genom ozonering. Resultatet av detta projekt och andra sätt att reducera läkemedelsrester i avloppsvatten presenteras på ett seminarium på Öresundsverket i Helsingborg den 17 mars kl 10-15.

Källsorterande avloppssystem – seminarium i Helsingborg

Den 22 april kan du inspireras av vad som händer internationellt när det gäller utvecklingen av källsorterande avloppssystem, samt diskutera vad vi i Sverige kan lära av detta.

NOM 6, Specialistkonferens i Malmö

7-10 september 2015 samlas en tvärvetenskaplig grupp forskare och ingenjörer från hela världen i Malmö för att dela rön och diskutera forskningsresultat inom området naturligt organiskt material (NOM) i vatten.

Ny webbplats för vattenforskning

Vår webbplats har fått ett nytt utseende och ett helt nytt innehåll.
Bild på ledningar

Hållbara städer kräver hållbara ledningar

Stabil tillgång till rent vatten, avlopp och värme är en nödvändighet för den hållbara och attraktiva staden. Idag finns nästan inga möjligheter att statusbedöma, undersöka och reparera vatten-, avlopp- och fjärrvärmerör utan att gräva upp dem med stora kostnader, störningar och driftsavbrott som följd. Schaktfria metoder och tekniska lösningar efterfrågas bland aktörer i både Sverige och globalt.

Projekt för rening av svårnedbrytbara föroreningar i avloppsvatten

”Rening av svårnedbrytbara föroreningar i avloppsvatten” har beviljats stöd från Havs- och Vattenmyndigheten. Projektet ska utveckla reningsprocesser för att reducera läkemedelsrester och andra svårnedbrytbara föroreningar, som idag inte kan renas bort i de kommunala avloppsreningsverken.

Vi möter vattentjänstbranschens framtida utmaningar

Sedan den 1 januari 2014 bedrivs NSVA, Sydvatten och VA SYDs forsknings och utvecklingsarbete inom ramen för det gemensamma FoU-bolaget, Sweden Water Research AB.