Nyheter

Forskare på Sweden Water Research och ESS uppmärksammas för studie om hur Bisfenol A påverkar vattenfilter
Nu lyfter amerikanska media projektet kring Bisfenol A och påverkan på vattenfilter. Sweden Water Research forskarna Alfredo Gonzalez-Perez och Kenneth Persson arbetar med projektet.
Ny doktorand ska titta på ungdomars karriärintressen
Välkommen säger vi till Laura Giese - ny doktorand i ett samarbete mellan Sweden Water Research och Institutionen för psykologi vid Lunds universitet.
Reningsverken tar bort 99% av mikroplasten från avloppsvattnet
En rapport från Svenskt Vatten Utveckling ökar kunskapen om mikroplast i avloppsvatten, slam och åkermark. Rapporten visar att avloppsreningsverken renar bort 99% av mikroplasten från avloppsvattnet, men av den bortrenade mikroplasten hamnar endast 40% i slammet och det finns mikroplast i åkermark oavsett om den gödslats med slam eller mineralgödsel.
Nytt projekt sätter fokus på Östersjöns mikroplaster
Nytt projekt sätter fokus på att öka kunskapen om och minska mikroplastskräpet i Östersjön. Det nya projektet kommer handla ökad kunskap om spridningsvägar och källor genom mätningar i olika flöden i samhället, samt kostnadseffektiva metoder att minska mikroplast.
Så blev Sweden Water Research-dagen 2018
Sweden Water Research-dagen är en bra möjlighet för VA-branschen att mötas, lära och nätverka. Årets forskningsdag var inget undantag, med nära 200 intresserade som kom och gjorde dagen till en spännande mötesplats med en bredd från mikroplast till klimatförändring.
Hur kan ozon och MBBR hjälpa till att rena läkemedelsrester ur avloppsvatten?
På Lundåkra avloppsreningsverk forskar vi i projektet BONUS Cleanwater om hur vi minskar läkemedelsresterna ur avloppsvattnet. Här berättar två av våra doktorander mer om hur det går till med teknikerna MBBR och ozonering.
Presentationer från Sweden Water Research-dagen
Sweden Water Research-dagen de 30 november var fullsatt och fullmatad med intressant forskning. Nu kan du ladda ner alla presentationer från konferensen.
SVU-rapport om sektorsöverskridande samarbete i VA-branschen
En ny SVU-rapport undersöker sektorsöverskridande samarbete i VA-branschen. EmmaLisa Nantin har tittat på olika samverkansinitiativ, bland annat Sweden Water Research, och hur formerna för återkoppling till ägarorganisationerna ser ut.
Välkommen Elin, ny industridoktorand
Vi säger välkommen till vår nya industridoktorand, Elin Ossiansson! Elin kommer arbetar med projektet AGNES III, ett pilotprojekt på Sjölunda avloppsreningsverk i Malmö.
Välkommen till höstens vattenforskningsdagar
29-30 november bjuder Sweden Water Research och Svenskt Vatten in till en forskning- och innovationskonferens för hållbara vattentjänster.

Doktorander i Science Slam
Fyra doktorander från Sweden Water Research deltog när institutionen för kemiteknik vid Lunds Tekniska Högskola arrangerade ett science slam i september.
Goda bakterier i fokus för framtidens dricksvatten
Den 26 oktober disputerade Sandy Chan med sin avhandling ”Processes governing the drinking water microbiome”. Sandy har forskat på vilken roll mikroorganismer i dricksvattnet har för rening av vattnet. Hennes resultat visar att vårt dricksvattensystem kan ändra på sammansättningen av bakterier i vårt dricksvatten vilket kan vara en viktig nyckel för att säkra framtidens dricksvatten.