En god jul för Future City Flow – nu implementerar vi!
Future City Flow har beviljats 9,3 miljoner kronor i stöd från Vinnova för att fortsätta utvecklingen och implementeringen av ett beslutsstödsystem som kommer att bidra med såväl tydliga miljövinster som ekonomiska vinster när hanteringen av tillskottsvatten kliver in i framtiden.
Glaciärer, renlighet och Man vs Machine – så blev Sweden Water Research-dagen 2019
I en tid när fakta- och kunskapsresistens sprider sig, finns en viktig poäng med att skapa tillfällen att mötas, uppdatera sig och diskutera olika perspektiv. Närmare 200 personer var på plats i Helsingborg, den sista fredagen i november, för den femte Sweden Water Research-dagen.
Pilotprojekt skapar det perfekta avloppsvattnet
Snart är bygget av en pilotanläggning klart på Källby avloppsreningsverk i Lund. Här testas en innovativ förbehandling av avloppsvattnet för att öka biogasproduktionen, minska elenergianvändningen, göra reningsverket mer kompakt och skapa möjligheter för nya biologiska reningsprocesser.
Workshop om hållbarhetsanalys av näringsåtervinning ur avlopp
I slutet av oktober samlades 17 forskare och andra experter på Kemicentrum i Lund för en tvådagars workshop med syfte att ta fram riktlinjer för hållbarhetsbedömning av systemlösningar inom området näringsåtervinning ur avloppsvatten.
Nytt verktyg i städernas kamp mot översvämningar
Den 25 oktober disputerade Salar Haghighatafshar, doktorand vid institutionen för kemiteknik på Lunds universitet och Sweden Water Research. Hans avhandling visar att blågröna dagvattenlösningar kan vara viktiga komponenter för att undvika översvämning i städer - men bara om de införs på ett genomtänkt sätt.
Pris till Clemens Klante för bästa poster på IWAs specialistkonferens i Tokyo 2019
Clemens Klante, doktorand på Teknisk vattenresurslära på LTH och Sweden Water Research, vann utmärkelsen Bästa posterpresentation på IWAs specialistkonferens om naturligt organiskt material i vatten i oktober. Priset fick han för sin poster med titeln “The relationship between brownification and governing physical processes in Lake Bolmen, Sweden”.
”Vattenfrågan har fördjupats, nu ökar vi takten”
Efter snart två månader på jobbet är Sweden Water Researchs nya VD tydlig med sitt budskap: ”Det är dags att takta upp.”
Läcksökning med satellit har indikerat 1407 dricksvattenläckor
Sweden Water Research, tillsammans med ägarbolagen och flera andra skånska kommuner, är nu först ut i Sverige med att testa och utvärdera läcksökning via satellit i större skala för att leta efter läckor på dricksvattennätet.
Ny styrelse för Sweden Water Research
Sweden Water Research har en ny styrelse sedan årsstämman den 12 juni. Bolagets styrelse består av representanter från respektive moderbolags ägarnämnder.
Ordning i RörANN ska ge en samlad riskbedömning för varje ledning
I projektet används artificiell intelligens för att ge ett bättre underlag för riskbedömningar av läckor på ledningsnätet.
Disputation med fokus på blågröna lösningar i städer
Fredagen den 25 oktober försvarar Salar Haghighatafshar sin avhandling om blågröna dagvattensystem i städer. Salar har utvecklat en metodik och ett verktyg för att studera hur vi med blågröna lösningar kan minska risken för och konsekvenserna av översvämningar i en hel stad.
Nu söker vi controller!
Sweden Water Research växer och söker nu en controller till projektverksamheten. Välkommen att söka tjänsten senast den 13 september!