Våra nyheter

Disputerad forskare inom AGS – Jennifer Ekholm

Fredagen den 9 juni disputerade Jennifer Ekholm på Chalmers tekniska högskola.

ICU – bättre kolutnyttjande på mindre yta

I forskningsprojektet ICU testar industridoktorand Elin Ossiansson en ny processkombination för en effektivare avloppsvattenrening, lika mycket biogas från slammet men med mindre energiåtgång. Resultaten är goda efter två års pilottester på Källby avloppsreningsverk.
Ben och fötter som står i grönfärgat vatten

Industridoktorand undersöker fosforbalansen i Vombsjön

Vombsjön är primär dricksvattentäkt för cirka 25 % av Skånes befolkning och förser bland annat Malmö med dricksvatten.

Välkommen Ellen!

Ellen Edefell börjar som projektledare på Sweden Water Research
Rostig skylt med texten badning förbjuden

Se Urbana bads webbinarium

Missade du Urbana bads webbinarium? Nu finns det tillgängligt online.
tältliknande konstruktion

Intresseanmälan – torka och pyrolysera ert slam i Testbädd Ellinge

I augusti 2023 kommer pilotanläggningen inom Testbädd Ellinge påbörja sin drift. Projektet söker nu intresserade VA-bolag som vill skicka sitt slam till anläggningen.

Forskning har gett resultat – membranrening fungerar för dagvatten

Under ett års tid har projektet REWAISE haft en pilotanläggning i Brunnshög, Lund. Målet har varit att testa membranrening av dagvatten och utveckla metoder för att återanvända regn- och dagvatten för till exempel bevattning eller toalettspolning. Nu vet vi mer - och tekniken fungerar väl!
Slambiokol ligger i en hög. Det ser ut som ett svart pulver.

EBI arbetar för att inkludera slambiokol i FPR

Sedan sommaren 2022 finns EU:s Fertilising Products Regulation (FPR) på plats för gödselmedel inom EU. Avloppsslam som substrat för pyrolys som sedan kan användas som gödselmedel, slambiokol, är inte med i FPR. European Biochar Industry (EBI) har nu publicerat ett så kallat position paper gällande pyrolys av avloppsslam och slambiokol.

Robotålar, väderradar och tillit på rekordstor SWR-dag

Vilken dag det blev! Sweden Water Research-dagen 2022 slog publikrekord både fysiskt och digitalt och var minst sagt späckad av kunskap och spännande exempel. Tack alla som delade med sig och deltog! Här kan du ta del av dagen i efterhand.

Sara hjälper kommuner att klimatanpassa sitt dagvattensystem

Inom programmet Mistra InfraMaint är Sara Roth ny doktorand med sitt projekt Klimatanpassning av urbana dagvattensystem.
Bild på grävd grop med ledningar och 3 personer som arbetar. Personerna bär skyddshjälm och gula tröjor.

Stor potential för flödescytometri för snabbare analyser vid ledningsarbeten

Vad händer med dricksvattnets kvalitet under ett arbete i ledningsnätet? Skulle effektivare analysmetoder kunna hjälpa till att ge snabbare och säkrare ledningsarbeten? Sydvatten, VA SYD och Sweden Water Research har undersökt dessa frågor i en SVU-rapport.

Den mikrobiella bussresan i ny SVU-rapport

Efter nästan två år av provtagning, labbande och skrivande finns nu resultaten från den "mikrobiella bussresan" i en SVU-rapport tillgänglig för Svenskt Vattens medlemmar.