Ordning i RörANN ska ge en samlad riskbedömning för varje ledning
I projektet används artificiell intelligens för att ge ett bättre underlag för riskbedömningar av läckor på ledningsnätet.
Disputation med fokus på blågröna lösningar i städer
Fredagen den 25 oktober försvarar Salar Haghighatafshar sin avhandling om blågröna dagvattensystem i städer. Salar har utvecklat en metodik och ett verktyg för att studera hur vi med blågröna lösningar kan minska risken för och konsekvenserna av översvämningar i en hel stad.
Nu söker vi controller!
Sweden Water Research växer och söker nu en controller till projektverksamheten. Välkommen att söka tjänsten senast den 13 september!
Cities, rain and risk
Den 13-14 juni hölls den internationella konferensen Cities, rain and risk i Malmö, som handlade om hantering av översvämning i städer.
Doktoranddag på forskningsstation Bolmen
Strålande sol, spännande vattenforskning och svåra förkortningar var några av de saker som mötte Sweden Water Research-doktoranderna den 4 juni, på doktoranddag på forskningsstation Bolmen.
”Jag är stolt över vårt bidrag till VA-branschen!”
Marinette Hagman har rekryterats till DHI Sverige och lämnar Sweden Water Research och NSVA efter många, innehållsrika år som forskningschef.
Många höjdpunkter från forskningsåret 2018
2018 var ett händelserikt år i forskningsbolaget Sweden Water Research. Nu sammanfattar vi det gångna året i vår årsredovisning.
Pilotanläggning för läkemedelsrening på Svedala avloppsreningsverk
Under 2018 pågick byggnationen av pilotanläggningen i Svedala. Nu är den äntligen klar, installerad och redo för att tas i drift. Med hjälp av den och två andra piloter, ska energi- och kostnadseffektiva tekniker för att rena avloppsvatten från läkemedelsrester undersökas.
Henrik Aspegren blir VD för Sweden Water Research
Det är nu klart att Henrik Aspegren blir VD för Sweden Water Research från och med augusti.
Forskare på Sweden Water Research och ESS uppmärksammas för studie om hur Bisfenol A påverkar vattenfilter
Nu lyfter amerikanska media projektet kring Bisfenol A och påverkan på vattenfilter. Sweden Water Research forskarna Alfredo Gonzalez-Perez och Kenneth Persson arbetar med projektet.
Ny doktorand ska titta på ungdomars karriärintressen
Välkommen säger vi till Laura Giese - ny doktorand i ett samarbete mellan Sweden Water Research och Institutionen för psykologi vid Lunds universitet.
Reningsverken tar bort 99% av mikroplasten från avloppsvattnet
En rapport från Svenskt Vatten Utveckling ökar kunskapen om mikroplast i avloppsvatten, slam och åkermark. Rapporten visar att avloppsreningsverken renar bort 99% av mikroplasten från avloppsvattnet, men av den bortrenade mikroplasten hamnar endast 40% i slammet och det finns mikroplast i åkermark oavsett om den gödslats med slam eller mineralgödsel.