Våra nyheter

Workshop om rening från organiska mikroföroreningar i avlopp

Tisdagen den 13 oktober anordnade Sweden Water Research en workshop för personal från VA SYD, NSVA, Sydvatten, Gryaab, Lunds Tekniska Högskola och Chalmers Tekniska Högskola. Syftet var att höja kunskapen och diskutera forskningen som gäller rening från organiska mikroföroreningar i avlopp.

Arbetet fortsätter för bättre badvattenkvalitet i Helsingborg och Malmö

De senaste somrarna har det slagits larm om kolibakterier i badvattnet längs våra stränder. Projektet ”Urbana Bad” har sedan 2018 utrett varför badplatserna längs våra stränder kan få dåliga badvattenprover. Nu fortsätter projektet i ytterligare två år.

Lake Bolmen – Past, present and future

Ny rapport visar status och trender för sjön Bolmen, från 1966 till 2018. Rapporten är skriven av Anna Borgström, som är doktorand vid akvatisk ekologi på Lunds universitet och kopplad till forskningsstation Bolmen. Fokus för rapporten är tre globala hot: brunifiering, övergödning och klimatförändring.

22 glada nyheter inför IWA-kongressen i Köpenhamn

Till IWA:s stora världskongress i Köpenhamn har det blivit många skånska bidrag – och nu vet vi hur det gick. Inte mindre än smått fantastiska 22 bidrag från Sweden Water Research-familjen har blivit accepterade!
Foto på Jing Li i labbet. Foto: Shokoufeh Salimi

Jing Li disputerade med avhandling om cyanobakterier i svenska ytvatten

I fredags den 27 mars försvarade doktorand Jing Li sin avhandling "Managing Eutrophic Waters in Artificial Recharge Plants - Cyanotoxin risk in Swedish freshwaters". Jings arbete kan direkt användas för att förstå om en sjö riskerar att få blomningar av cyanobakterier.

Uppskjutet slutseminarium kring effektiv luftning på svenska avloppsreningsverk

Tyvärr kommer vårt planerade slutseminarium kring luftning på avloppsreningsverk bli uppskjutet till hösten. Vi återkommer så snart vi har förslag på nya datum.
Future City Flow project

En god jul för Future City Flow – nu implementerar vi!

Future City Flow har beviljats 9,3 miljoner kronor i stöd från Vinnova för att fortsätta utvecklingen och implementeringen av ett beslutsstödsystem som kommer att bidra med såväl tydliga miljövinster som ekonomiska vinster när hanteringen av tillskottsvatten kliver in i framtiden.

Glaciärer, renlighet och Man vs Machine – så blev Sweden Water Research-dagen 2019

I en tid när fakta- och kunskapsresistens sprider sig, finns en viktig poäng med att skapa tillfällen att mötas, uppdatera sig och diskutera olika perspektiv. Närmare 200 personer var på plats i Helsingborg, den sista fredagen i november, för den femte Sweden Water Research-dagen.

Pilotprojekt skapar det perfekta avloppsvattnet

Snart är bygget av en pilotanläggning klart på Källby avloppsreningsverk i Lund. Här testas en innovativ förbehandling av avloppsvattnet för att öka biogasproduktionen, minska elenergianvändningen, göra reningsverket mer kompakt och skapa möjligheter för nya biologiska reningsprocesser.

Workshop om hållbarhetsanalys av näringsåtervinning ur avlopp

I slutet av oktober samlades 17 forskare och andra experter på Kemicentrum i Lund för en tvådagars workshop med syfte att ta fram riktlinjer för hållbarhetsbedömning av systemlösningar inom området näringsåtervinning ur avloppsvatten.

Nytt verktyg i städernas kamp mot översvämningar

Den 25 oktober disputerade Salar Haghighatafshar, doktorand vid institutionen för kemiteknik på Lunds universitet och Sweden Water Research. Hans avhandling visar att blågröna dagvattenlösningar kan vara viktiga komponenter för att undvika översvämning i städer - men bara om de införs på ett genomtänkt sätt.
Clemens framför sin poster

Pris till Clemens Klante för bästa poster på IWAs specialistkonferens i Tokyo 2019

Clemens Klante, doktorand på Teknisk vattenresurslära på LTH och Sweden Water Research, vann utmärkelsen Bästa posterpresentation på IWAs specialistkonferens om naturligt organiskt material i vatten i oktober. Priset fick han för sin poster med titeln “The relationship between brownification and governing physical processes in Lake Bolmen, Sweden”.