Våra nyheter

Cities, rain and risk

Den 13-14 juni hölls den internationella konferensen Cities, rain and risk i Malmö, som handlade om hantering av översvämning i städer.

Doktoranddag på forskningsstation Bolmen

Strålande sol, spännande vattenforskning och svåra förkortningar var några av de saker som mötte Sweden Water Research-doktoranderna den 4 juni, på doktoranddag på forskningsstation Bolmen.

”Jag är stolt över vårt bidrag till VA-branschen!”

Marinette Hagman har rekryterats till DHI Sverige och lämnar Sweden Water Research och NSVA efter många, innehållsrika år som forskningschef.

Många höjdpunkter från forskningsåret 2018

2018 var ett händelserikt år i forskningsbolaget Sweden Water Research. Nu sammanfattar vi det gångna året i vår årsredovisning.

Pilotanläggning för läkemedelsrening på Svedala avloppsreningsverk

Under 2018 pågick byggnationen av pilotanläggningen i Svedala. Nu är den äntligen klar, installerad och redo för att tas i drift. Med hjälp av den och två andra piloter, ska energi- och kostnadseffektiva tekniker för att rena avloppsvatten från läkemedelsrester undersökas.
Henrik Aspegren

Henrik Aspegren blir VD för Sweden Water Research

Det är nu klart att Henrik Aspegren blir VD för Sweden Water Research från och med augusti.
Scientist Monika Hartl. Photo: ORNL/Genevieve Martin

Forskare på Sweden Water Research och ESS uppmärksammas för studie om hur Bisfenol A påverkar vattenfilter

Nu lyfter amerikanska media projektet kring Bisfenol A och påverkan på vattenfilter. Sweden Water Research forskarna Alfredo Gonzalez-Perez och Kenneth Persson arbetar med projektet.

Ny doktorand ska titta på ungdomars karriärintressen

Välkommen säger vi till Laura Giese - ny doktorand i ett samarbete mellan Sweden Water Research och Institutionen för psykologi vid Lunds universitet.
Vy över stort fält där jordproverna tas.

Reningsverken tar bort 99% av mikroplasten från avloppsvattnet

En rapport från Svenskt Vatten Utveckling ökar kunskapen om mikroplast i avloppsvatten, slam och åkermark. Rapporten visar att avloppsreningsverken renar bort 99% av mikroplasten från avloppsvattnet, men av den bortrenade mikroplasten hamnar endast 40% i slammet och det finns mikroplast i åkermark oavsett om den gödslats med slam eller mineralgödsel.

Nytt projekt sätter fokus på Östersjöns mikroplaster

Nytt projekt sätter fokus på att öka kunskapen om och minska mikroplastskräpet i Östersjön. Det nya projektet kommer handla ökad kunskap om spridningsvägar och källor genom mätningar i olika flöden i samhället, samt kostnadseffektiva metoder att minska mikroplast.

Så blev Sweden Water Research-dagen 2018

Sweden Water Research-dagen är en bra möjlighet för VA-branschen att mötas, lära och nätverka. Årets forskningsdag var inget undantag, med nära 200 intresserade som kom och gjorde dagen till en spännande mötesplats med en bredd från mikroplast till klimatförändring.
Nya tekniker för att rena avloppsvatten från läkemedelsrester på Lundåkra avloppsreningsverk.

Hur kan ozon och MBBR hjälpa till att rena läkemedelsrester ur avloppsvatten?

På Lundåkra avloppsreningsverk forskar vi i projektet BONUS Cleanwater om hur vi minskar läkemedelsresterna ur avloppsvattnet. Här berättar två av våra doktorander mer om hur det går till med teknikerna MBBR och ozonering.