Nyheter

Kunskapsutbyte på Sjölunda avloppsreningsverk
Vad har en dagvatten- eller dricksvattenforskare på ett avloppsreningsverk att göra?
Nyhetsbrev 3, 2016
Nytt fullmatat nyhetsbrev – läs och få reda på vad som är på gång i Sweden Water Research.
Banbrytande arbete kring översvämningar av städer
I Malmö och Lund drivs ett unikt forskningsarbete där det samarbetas över akademiska gränser. Forskningsprojektet ska ta reda på hur Sverige kan bli bättre på att förebygga skador från översvämningar. I början av september samlades hela gruppen med forskare i Malmö för att studera goda och dåliga exempel på hur kraftiga regnmassor kan hanteras.
RESVAV i referensgrupp för regeringsuppdrag
Regeringen har gett Naturvårdsverket i uppdrag att utreda förutsättningarna för användning av avancerad rening för att avskilja läkemedelsrester från avloppsvatten så att vattenmiljön i Sverige kan skyddas. I referensgruppen för detta uppdrag ingår en representant från RESVAV – Rening av svårnedbrytbara föroreningar i avloppsvatten.
Välkommen dr Alfredo Gonzalez-Perez
Sweden Water Research närmar sig de stora infrastruktursatsningarna MAX LAB och ESS. Som ett led i detta har dr Alfredo Gonzalez-Perez som fysiker och expert på material i kontakt med vatten anställts. 
Markradar används på nytt sätt i Pipestatus
Arbetet med Pipestatus fortsätter och än så länge har 15 mätningar på olika ledningar genomförts. I höst väntar verifieringsarbetet hos SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, där bitar från de ledningar där mätningar gjorts kommer att tas upp för att analyseras på laboratorium. Detta arbete kommer ligga till grund för verifieringen av de tillämpade metoderna.
Nästa fas för utredning av nya metoder för avancerad avloppsrening
Projektet RESVAV har nu nått halvvägs och är inne i en intressant process då man under 2016 och 2017 planerar försök bland annat med pulveriserat aktivt kol (PAK).
Se vårt seminarium från Almedalen
Nyfiken på vårt seminarium om urinsortering? Då kan du titta på det här.
ESS och MAX IV gynnar framtidens vattenforskning
Intresset för utveckling och framställning av biologiskinspirerade material ökar runt om i världen och framtida vattenreningsteknologier kommer att baseras på utvecklingen av naturlika material, inte minst membran.
Nyhetsbrev 2, 2016
Läs vårt nyhetsbrev för att få reda på vad som är på gång i Sweden Water Research.
Årsredovisning för 2015
Siffror, uppföljningar och presentationer av forskningsprojekt – nu är Sweden Water Researchs årsredovisning här.
Vår första doktorand – Katharina Lührig
Den 27 maj 2016 disputerar Sweden Water Researchs första doktorand, Katharina Lührig. Ett stort grattis och varma lyckönskningar!