Future City Flow beviljat ny finansiering för nästa fas
Future City Flow har fått ny finansiering, för att arbeta vidare med verktyg för aktiv styrning av vattenflöden i samhället och effektiva reningstekniker för en hållbar och uthållig vattenhantering i samhället.
Behöver du en vattenexpert i Almedalen?
Letar du vattenexpert till ditt Almedals-evenemang? Sweden Water Research kommer ha flera deltagare i Almedalen. Kontakta oss för att höra mer om hur vi kan samverka.
Nyhetsbrev #2 2017

Nu kan du läsa senaste nytt om alla våra projekt, vilka konferenser vi deltar i och mycket annat. Senaste numret hittar du här. Vill du prenumerera?…

Intensiv mätvecka för Pipestatus
Projektet Pipestatus tar fram metoder som kan inspektera ledningar utan att behöva gräva upp dem och hjälpa ledningsnätsägarna att ingripa innan skadan sker. I projektet arbetar man med fem nya metoder och tekniska lösningar. En intensiv mätvecka i Skåne har just avslutats, där man testat flera metoder på ledningar som snart kommer att grävas upp. Då passar man på att undersöka hur väl metoderna fungerar.
Provtagning av mikroplast i avloppsvatten och jord
Den 28-29 mars 2017 gjordes provtagningar i både avloppsvatten och jord med projektet "Mikroplaster i kretsloppet".
Sökes: smarta produkter till Oceanhamnen!
I Oceanhamnen i Helsingborg växer en ny stadsdel fram med ett unikt avloppssystem. Nu bjuder vi in leverantörer med produkter som passar detta system. Välkommen att anmäla dig till vår träff den 5 april!
Nyhetsbrev #1 2017

Nu kan du läsa senaste nytt om alla våra projekt, vilka konferenser vi deltar i och mycket annat. Senaste numret hittar du här. Vill du prenumerera?…

Nytt forskningsprojekt: Uppströmsarbete – i dag och i framtiden
Hur ser VA-verksamheternas uppströmsarbete ut, vilka metoder används, vilka verktyg och vilka arbetssätt finns tillgängliga? Var finns svårigheter, behov och goda exempel? Det ska det här projektet kartlägga, resultaten kommer att ligga till grund för utvecklingen av en modell för ett systematiskt och strategiskt uppströmsarbete.
Nytt forskningsprojekt: Mikroplaster i kretsloppet
Intresset och kunskapen om att mikroplaster hamnar i miljön är ganska ny och kunskapen om mikroplast i VA-tekniska system är fortfarande låg. Därför ska detta projektet skapa en överblick över flödet av mikroplaster i kretsloppet för att karaktärisera förekomst, storleksfördelning och sammansättningen i det VA-tekniska kretsloppet.
Slutrapport för Den varma och rena staden
Nu är slutrapoprten för Den varma och rena staden klar.
Vilken heldag – tack alla som deltog!
Fredagen den 25 november hölls den årliga Sweden Water Research-dagen – en heldag i vattenforskningens namn.
Tobias Hey disputerade den 9 december
Fredagen den 9 december 2016 försvarade Tobias Hey sin doktorsavhandling i Lund. Som processingenjör på VA SYD har han haft en tjänst som industridoktorand vid VA-teknik LTH och har utfört forskningsarbetet för Sweden Water Research.