Våra nyheter

Henrik Aspegren

Henrik Aspegren blir VD för Sweden Water Research

Det är nu klart att Henrik Aspegren blir VD för Sweden Water Research från och med augusti.
Scientist Monika Hartl. Photo: ORNL/Genevieve Martin

Forskare på Sweden Water Research och ESS uppmärksammas för studie om hur Bisfenol A påverkar vattenfilter

Nu lyfter amerikanska media projektet kring Bisfenol A och påverkan på vattenfilter. Sweden Water Research forskarna Alfredo Gonzalez-Perez och Kenneth Persson arbetar med projektet.

Ny doktorand ska titta på ungdomars karriärintressen

Välkommen säger vi till Laura Giese - ny doktorand i ett samarbete mellan Sweden Water Research och Institutionen för psykologi vid Lunds universitet.
Vy över stort fält där jordproverna tas.

Reningsverken tar bort 99% av mikroplasten från avloppsvattnet

En rapport från Svenskt Vatten Utveckling ökar kunskapen om mikroplast i avloppsvatten, slam och åkermark. Rapporten visar att avloppsreningsverken renar bort 99% av mikroplasten från avloppsvattnet, men av den bortrenade mikroplasten hamnar endast 40% i slammet och det finns mikroplast i åkermark oavsett om den gödslats med slam eller mineralgödsel.

Nytt projekt sätter fokus på Östersjöns mikroplaster

Nytt projekt sätter fokus på att öka kunskapen om och minska mikroplastskräpet i Östersjön. Det nya projektet kommer handla ökad kunskap om spridningsvägar och källor genom mätningar i olika flöden i samhället, samt kostnadseffektiva metoder att minska mikroplast.

Så blev Sweden Water Research-dagen 2018

Sweden Water Research-dagen är en bra möjlighet för VA-branschen att mötas, lära och nätverka. Årets forskningsdag var inget undantag, med nära 200 intresserade som kom och gjorde dagen till en spännande mötesplats med en bredd från mikroplast till klimatförändring.
Nya tekniker för att rena avloppsvatten från läkemedelsrester på Lundåkra avloppsreningsverk.

Hur kan ozon och MBBR hjälpa till att rena läkemedelsrester ur avloppsvatten?

På Lundåkra avloppsreningsverk forskar vi i projektet BONUS Cleanwater om hur vi minskar läkemedelsresterna ur avloppsvattnet. Här berättar två av våra doktorander mer om hur det går till med teknikerna MBBR och ozonering.
Doktorandkavalkad på Sweden Water Research-dagen 2018

Presentationer från Sweden Water Research-dagen

Sweden Water Research-dagen de 30 november var fullsatt och fullmatad med intressant forskning. Nu kan du ladda ner alla presentationer från konferensen.

SVU-rapport om sektorsöverskridande samarbete i VA-branschen

En ny SVU-rapport undersöker sektorsöverskridande samarbete i VA-branschen. EmmaLisa Nantin har tittat på olika samverkansinitiativ, bland annat Sweden Water Research, och hur formerna för återkoppling till ägarorganisationerna ser ut.
Elin Ossiansson

Välkommen Elin, ny industridoktorand

Vi säger välkommen till vår nya industridoktorand, Elin Ossiansson! Elin kommer arbetar med projektet AGNES III, ett pilotprojekt på Sjölunda avloppsreningsverk i Malmö.

Välkommen till höstens vattenforskningsdagar

29-30 november bjuder Sweden Water Research och Svenskt Vatten in till en forskning- och innovationskonferens för hållbara vattentjänster.

Simon Gidstedt

Doktorander i Science Slam

Fyra doktorander från Sweden Water Research deltog när institutionen för kemiteknik vid Lunds Tekniska Högskola arrangerade ett science slam i september.