Våra nyheter

Jennifer Ekholm PhD student

Jennifer Ekholm – första doktoranden inom AGNES

Välkommen Jennifer Ekholm som blir första doktorand i projektet AGNES II. Hon kommer arbeta med en fullskalestudie av implementering av aerobt granulärt slam i Sverige.
Marinette Hagman

Grattis till Avlopps & Kretsloppspriset 2018!

I år går Avlopps & Kretsloppspriset till Helsingborgs stad, Nordvästra Skånes Vatten och Avfall (NSVA) och Marinette Hagman för stadsförnyelseprojektet H+ i Helsingborg. Marinette Hagman är forsknings- och utvecklingschef på NSVA och en av tre forskningschefer på Sweden Water Research.
Skrapa i dricksvattenrör som tar prov på biofilmen.

Seminarium om biofilm i dricksvattenledningar

Den 18 januari arrangerades ett seminarium i Lund med fokus på biofilm i dricksvattenledningar. Här hittar du presentationerna och programmet för dagen.
Aeroba granuler är en ny reningsteknik för kommunala avloppsreningsverk.

Rapport om ny reningsteknik för kommunala avloppsreningsverk: Aeroba granuler

Nu finns en SVU-rapport ute om en ny reningsteknik för kommunala avloppsreningsverk: Aeroba granuer. David Gustavsson, forskningsledare på Sweden Water Research, är en av författarna till rapporten, som ger en kunskapssammanställning kring den nya tekniken.
Talare på konferensen om mikroplast.

Vad vet vi om mikroplast? Rapport från konferens och workshop i november 2017

I november 2017 var Sweden Water Research en av arrangörerna till en konferens och workshop med fokus på kunskapsläget om mikroplaster. Läs mer om de viktigaste slutsatserna i rapporten från dagarna.

​Sweden Water Research i nationellt forskningssamarbete

Nu är Sweden Water Research associerad medlem till SITES (Swedish Infrastructure for Ecosystem Science/Nationell infrastruktur för ekosystemforskning) för den vetenskapliga verksamheten vid Bolmen.
Kenneth M Persson lämnar över checken på 3 miljoner SEK till Lunds universitets Stacey Sörensen

Grattis Lunds universitet – 350 år!

Sweden Water Research gratulerar Lunds universitet genom att satsa 3 miljoner kronor på två stora forskningsinitiativ, kring reningsprocesser och infrastruktur för akvatiska mesokosmförsök.

Så var Sweden Water Research-dagen

Från doktorandernas snabba – och väldigt populära – presentationer av pågående forskning till det breda och svepande perspektivet på VA-utvecklingen från 1600-talet till framtiden.

Mikroplastseminarium 8 november, Malmö

Den 8 november hölls ett IWA Sverige-seminarium om mikroplaster i Malmö. Seminariet presenterade ny internationell kunskap om mikroplaster och dess förekomst i dagvatten, spillvatten och slam. Frågan om vad som händer med mikroplaster i reningsanläggningar och vid slamspridning på åkermark togs också upp. En slutsats är att det fortfarande är mycket kunskap som behövs om mikroplaster för att vi ska kunna fatt rätt beslut om åtgärder.

Ny Vattenpod om sorterande avlopp

Vad är sorterande avlopp - och varför vill man ens sortera avloppsvatten? Det och mycket mer berättar Marinette Hagman, forskningschef på Sweden Water Reseach, för Vattenpod. Lyssna och lär!

Anmäl dig till Sweden Water Research-dagen 2017

Fredagen den 24 november är det dags för Sweden Water Research årliga heldag om vattenforskning, den tredje i rad.

Inbjudan workshop 13/10: vilka är jordbrukets behov när det gäller nya toalettlösningar?

Avlopp i en cirkulär ekonomi kräver ett nytt toalettsystem – vilka är jordbrukets behov?