SWR_karta_webben_text2

En kartbild över Skåne där olika färger visar vilken kommun som tillhör vilken VA-organisation