Våra projekt

Sweden Water Research bedriver forsknings- och utvecklingsarbete inom vattenområden som är viktiga ur ett hållbart samhällsperspektiv.

Vi initierar projekt och söker lämpliga samarbeten för att öka kunskapen kring framgångsrika sätt att utveckla och klimatanpassa framtidens städer. Vårt F&U-arbete drivs som nätverk där våra ägarbolag aktivt medverkar och alla projekt bidrar till att lösa utmaningar relaterade till vattenkvalitet, digital transformation och cirkulär ekonomi.

Aktiva filter

Resultat av filtrering: 11

Områden: Biologiskt stabila dricksvatten
Projekttyper: Alla projekttyper
Bild på skylt mot tegelvägg. På skylten står det Källby vattenverksatd.

Källby vattenverkstad

Det nedlagda Källby vattenverk i Lund har fått nytt liv som testbädden Källby vattenverkstad – en arena där innovationsföretag, universitet och driftverksamhet tillsammans kan arbeta för att hitta rätt teknik för framtidens dricksvattenkvalitetsövervakning.

Mikrobiell ekosystemteknik för säkert och högkvalitativt dricksvatten

I projektet ”Mikrobiell ekosystemteknik för säkert och högkvalitativt dricksvatten” används moderna DNA-baserade analysmetoder för att studera olika mikrobiella ekosystem i våra dricksvattensystem. Målet är att öka förståelse för dessa komplexa mikrobiella ekosystem samt att utveckla metoder för snabbare upptäckt av mikrobiell förorening i dricksvatten.