Våra projekt

Sweden Water Research bedriver forsknings- och utvecklingsarbete inom vattenområden som är viktiga ur ett hållbart samhällsperspektiv.

Vi initierar projekt och söker lämpliga samarbeten för att öka kunskapen kring framgångsrika sätt att utveckla och klimatanpassa framtidens städer. Projekten inom Sweden Water Research drivs nära ägarkommunerna och kommer på kort eller lång sikt till nytta i den dagliga verksamheten.

Filtrera projekt på områden

Filtrera projekt på projekttyper

Återställ

Avslutade projekt

Blackwater and Food Waste Challenge

Varje dag uppstår stora mängder toalett- och matavfall i våra

Östersjöns vågor och strand

Pågående projekt

CLEANWATER

Genom att utveckla nya reningsteknologier kan vi minska tillförseln av läkemedelsrester och mikroplaster till Östersjön.

Pågående projekt

EGRUND – effektiv konstgjord grundvattenbildning

Sedan mer än femtio år tillbaka har grundvattenbildningen ökat vid

Pågående projekt

FanpLESStic

Nytt projekt sätter fokus på att öka kunskapen om och minska mikroplastskräpet i Östersjön. Målet är ökad kunskap om spridningsvägar och källor, samt kostnadseffektiva metoder att minska mikroplast.

Avslutade projekt

Fosfor från avloppsslam i en cirkulär ekonomi

Sverige är helt beroende av import av fosfor i form

Pågående projekt

Hållbar hantering av urbana översvämningar

Problemet med översvämningar går tvärs igenom samhället vilket gör att

Less is more - projektlogotyp

Pågående projekt

Less is more

Läkemedelsrester, biocider och andra mikroföroreningar har på senare tid uppmärksammats

Pågående projekt

MACRO – Från jord till bord till jord

Det organiska avfallet från hushåll, alltså mat- och toalettavfall, innehåller

Pågående projekt

Mikroplaster i kretsloppet

Detta projekt ska skapa en överblick över flödet av mikroplaster i

Pågående projekt

Mistra InfraMaint

Nytt forskningsprogram kring infrastruktur, som ger kommuner och VA-verksamheter bättre underlag att bygga sina beslut om underhåll på, där möjligheterna med ny teknik och nya sätt att organisera tas tillvara.

Avslutade projekt

Sorterande spillvattensystem

I Helsingborg pågår förberedelser för ett införande av sorterande system

Bild på Lundåkraverket

Avslutade projekt

SuNha or later…

Det ekonomiska värdet av kvävet i avloppsvattnet är fem gånger