Våra projekt

Sweden Water Research bedriver forsknings- och utvecklingsarbete inom vattenområden som är viktiga ur ett hållbart samhällsperspektiv.

Vi initierar projekt och söker lämpliga samarbeten för att öka kunskapen kring framgångsrika sätt att utveckla och klimatanpassa framtidens städer. Vårt F&U-arbete drivs som nätverk där våra ägarbolag aktivt medverkar och alla projekt bidrar till att lösa utmaningar relaterade till vattenkvalitet, digital transformation och cirkulär ekonomi.

Filtrera projekt på områden

Filtrera projekt på projekttyper

Pågående projekt

AQUACOSM-plus

Sweden Water Research deltar i AQUACOSM-plus genom vår forskningsstation vid Bolmen. Genom AQUACOSM-plus kan fem…

Pågående projekt

Digital tvilling för hållbar och resurseffektiv drift av avloppsreningsverk

Utveckling och implementering av digitala tvillingar inom avloppsvattenrening innebär en innovativ och radikal omställning av…

Dagvattendamm i ett grönområde, höghus i bakgrunden

Pågående projekt

Doktorandprojekt: Carescape of blue-green solutions in everyday life: Exploring the socio-materiality of a technical infrastructure

Misagh är arkitekt, intresserad av arkitektur och stadsdesign i relation till hållbar urban översvämningshantering i…

Vy över en sjö med lite träd i horisonten

Pågående projekt

Doktorandprojekt: Framtagande av en dynamisk vattenbalans för Lagans avrinningsområde

Hur mycket vatten finns det egentligen i Lagans avrinningsområde och hur säkerställer vi en effektiv…

Orange rör staplade på varandra

Pågående projekt

Doktorandprojekt: Från gömda avloppsnät till full åtkomlighet för smarta beslut

Martins forskning inriktar sig på utmaningar med tillgångsförvaltning (asset management) av ledningsnät, främst då avloppsledningsnät….

Foto på Bolmen: Sydvatten

Pågående projekt

Doktorandprojekt: Hydrologins betydelse för brunifiering av vattendrag och sjöar

Projektet handlar om att förstå hur Bolmens hydrologi påverkas av och påverkar brunfärgning i vattnet.

Pågående projekt

Doktorandprojekt: Ideal Carbon Utilisation (ICU)

ICU projektet tittar på möjligheter att använda inkommande kol till avloppsreningsverken för att minska energianvändning och utnyttja kolet som resurs.

Cykel och bilar halvt under vatten på översvämmad gata

Pågående projekt

Doktorandprojekt: Klimatanpassning av urbana dagvattensystem

I och med klimatförändringarna står vårt samhälle inför stora utmaningar orsakade av bland annat förändrade…

vattenpöl med höstlöv

Pågående projekt

Doktorandprojekt: Mikroplast i urbana vatten

Mikroplast (plastpartiklar mindre än 5 mm) har fått mycket uppmärksamhet som en problematisk förorening det…

Barn som diskar i en fylld diskho

Pågående projekt

Doktorandprojekt: Rening av källsorterat gråvatten för låga utsläppskrav med MBBR och horisontella filter

I framtiden behöver vi uppnå lägre koncentrationer av näringsämnen som kväve och fosfor. De kan…

Ben och fötter som står i grönfärgat vatten

Pågående projekt

Doktorandprojekt: Undersökning av Vombsjöns fosfordynamik

Övergödning är idag ett utbrett problem i flera sjöar runt om i världen. Speciellt i…

Hand som håller mätinstrument över grunt vatten

Pågående projekt

Doktorandprojekt: Utforskning av nya online-metoder för övervakning och analys av badvattenkvalitet

Isabel Erb arbetar med flertalet spännande projekt som berör vattenkvalitet. Inom projektet Urbana bad kommer…