Biologiska filter i våra vattenverk1_1600_450

Provtagning av biofilm