Blackwater and Food Waste Challenge - Sweden Water Research

Blackwater and Food Waste Challenge

Blackwater & Food Waste Challenge är en innovationstävling för att skapa framtidens system för återvinning av toalett- och matavfall i Helsingborgs nya stadsdel Oceanhamnen.

Varje dag uppstår stora mängder toalett- och matavfall i våra bostäder. Hanteringen och transporten av avfallet leder till stora kostnader för samhället. Innovationstävlingen Blackwater & Food Waste Challenge ska leda till nya lösningar för att återvinna avfallet och omvandla kostnaden till en resurs i arbetet att skapa en hållbar stadsutveckling.

Genom att bjuda in till den här typen av innovationstävlingar, för att lösa konkreta utmaningar, kan vi bidra så att tävlingsdeltagare kan utveckla affärer av sina idéer och innovationer.

Tävlingen är öppen för alla och är uppdelad i fyra kategorier
Det är fritt att välja om du vill delta i en, flera eller alla kategorierna. De tre bästa tävlingsbidragen i varje kategori kommer att nomineras vid en nomineringsträff i mars 2015 och vinnarna i varje kategori presenteras och belönas vid en prisutdelningsceremoni 22 april 2015. De fyra kategorierna är:

1. Användarna
Incitament som ökar engagemanget och användandet av systemet. Människorna i området ska stimuleras att känna delaktighet och bli ambassadörer.

2. Anläggning
Design och utformning av en lokal anläggning för återvinning av de tre restflödena med möjlighet att expandera stegvis. Anläggningen ska kunna användas som showroom i informations- och undervisningssyfte samt som en testbädd för ny teknik.

3. Kök och badrum
Design och utformning av den teknik som användarna möter i kök och badrum. Det är viktigt att det blir säkert och enkelt att göra rätt.

4. Resursoptimering
Konceptlösning för bästa möjliga utnyttjande av de tre restflödena från området. Fokus ligger på att optimera resursutnyttjande och minimera skadliga ämnen för att möjliggöra ett hållbart kretslopp av näringsämnen och vatten.

Målet är att använda den här tävlingsformen för att uppmuntra kreativiteten inom flera olika yrkesområden som kan leda till annorlunda lösningar för framtidens hållbara miljösystem. Det här är den första innovationstävlingen och arbetet ska bidra till ett system som i första hand ska införas i den nya stadsdelen Oceanhamnen, i Helsingborg, men förhoppningen är att systemen och området ska kunna användas som testbädd för vidare forskning, utveckling och utvärdering av ny teknik.

Innovationstävlingen Blackwater & Food Waste Challenge arrangeras av Helsingborgs stad, Vinnova, NSVA och NSR i samarbete med WIN, Urban Magma och SWR.

  • Driva på innovationer
  • Hitta nya systemlösningar för hantering av avloppsvatten
  • Generera tekniker för effektiv behandling av svartvatten, gråvatten och matavfall
  • Få förslag på design av en framtida behandlingsanläggning för sorterat avloppsvatten
  • Utveckla återkopplingssystem för kommunikation brukare/systemägare