Den Varma och Rena staden - Sweden Water Research

Den Varma och Rena staden

Avloppsvattenrening är en viktig samhällsfunktion som står inför många utmaningar. I projektet Den varma och rena staden utvecklas och testas nya helhetslösningar för världens reningsverk. Lösningarna är resurseffektiva och gör det möjligt att utnyttja ämnen i avloppsvattnet till att skapa säljbara produkter. Samtidigt sluts vattnets och näringsämnenas kretslopp.

Två koncept för avloppsvattensrening har tagits fram i initieringsprojektet, vilka kommer att testas och utvärderas. Koncepten är ”energipositiv rening” och ”kompakt rening”. En systemanalys av resultaten kommer också att göras för att beräkna drift-, ekonomi- och miljökonsekvenserna på hela reningsverk och för att undersöka möjligheten till systemintegration i befintliga reningsverk samt effekter på energisystemen.

Projektet ska utveckla ny teknik, kombinera samt applicera olika metoder för att förbättra avloppsvattenreningen. Samtidigt framställs produkter så som rent vatten, biogas, algprodukter och användbara näringsämnen. Användandet av spillvärme från industrier, nya typer av membran och odling av alger möjliggör bättre metoder än vid konventionell avloppsrening.

Projektet delfinansieras av VINNOVA där Lunds kommun står som bidragsmottagare och Markus Paulsson är projektledare. VA-teknik vid LTH tillsammans med VA SYD, via Sweden Water Research, deltar i fortsättningen av projektet Den Varma och Rena staden.

  • Projektet ska utveckla ny teknik, kombinera samt applicera olika metoder för att förbättra avloppsvattenreningen.
  • Projektet ska framställa produkter som rent vatten, biogas, algprodukter och användbara näringsämnen.
  • Projektet ska användande spillvärme från industrier, nya typer av membran och odling av alger och på så sätt möjliggöra bättre metoder än vid konventionell avloppsrening.
  • Projektet ska testa och utvärdera de två koncepten ”energipositiv rening” och ”kompakt rening” för avloppsvattensrening som togs fram i initieringsprojektet.