DiCyano

Algblomning och giftiga cyanobakterier kan utgöra problem för dricksvattenförsörjningen om de uppstår i sjöar eller vattendrag som används som råvattentäkter. I DiCyano använs AI för att få tidigare vetskap om när algblomning kan vara på väg.

Algblomning och giftiga cyanobakterier kan utgöra problem för dricksvattenförsörjningen om de uppstår i sjöar eller vattendrag som används som råvattentäkter. Det är därför viktigt att i ett tidigt skede få veta när algblomning är på väg att ske. Genom klimatförändringarna förväntas algblomningar ske oftare och med ökad intensitet. DiCyano-projektet baseras på forskningsresultat som tidigare tagits fram i samarbete med Sweden Water Research.

Med hjälp av artificiell intelligens (AI) ska det bli möjligt att med hjälp av till exempel satellit- och drönarbilder och regelbundna vattenprover tidigare få vetskap om när algblomning är i antågande och därmed också få ökad förståelse för vad som kan göras för att motverka problemen.

Fallstudier genomförs hos Sydvatten, Norrvatten och Växjö kommun.

Extern projektwebb

Här finns all information om projektet: http://www.dicyano.com/

 

Projektmedlemmar från Sweden Water Research och ägarbolagen

Partners i projektet