DISCO – Digitala lösningar för klimatanpassning - Sweden Water Research

DISCO – Digitala lösningar för klimatanpassning

DISCO – från engelskans ”Digital solutions for climate adaptation” – ska utveckla stöd till att snabba på klimatanpassningen i våra städer och regioner. Digitala lösningar står i fokus.

Digitala lösningar som AR, VR och digitala tvillingar kan omvandla stora och varierade datamängder till tillförlitliga beräkningar och visuella presentationer. De har visat sig vara en nyckelfaktor i utvecklingen av hållbara och klimatanpassade städer och regioner. Men för att implementera sådana lösningar behövs investeringar. En god förståelse för och tillit mellan den digitala sektorn, myndigheter som jobbar med klimatanpassning och berörda intressenter är avgörande.

Hur mycket vatten går till vad?

I projektet DISCO testar Sweden Water Research digitala lösningar med fokus på dricksvattenförbrukning. Ett nytt digitalt verktyg mäter hur mycket dricksvatten som går till olika användningsområden i lägenhetshushåll. Vattenförbrukningen registreras med hjälp av maskininlärning, uppgifterna kan sedan visualiseras för olika intressenter. De kommer också att samlas i projektet.

Projektet ska också undersöka hur realtidsvisualisering av vattenanvändningen ökar medvetenheten och påverkar konsumtionsmönster.

Genom att delta i projektet får Sweden Water Research möjlighet att lära sig av projektpartners i DISCO och att dela med sig av lärdomar för att bidra till större regional påverkan på klimatanpassning. Vi kan också öka vår kunskap om olika AI-teknologier och digitala lösningar tillgängliga för att samla in data och omvandla data till synlig kunskap och mönster.

Del av ett större sammanhang

DISCO är ett stort europeiskt samarbete med elva partners i fem europeiska länder. Det leds av Zwolle kommun i Nederländerna. Från Sverige deltar också Malmö stad i projektet.

Bakgrunden till projektet är en vilja att hjälpa myndigheterna i Nordsjöregionen att påskynda klimatanpassningen med hjälp av digitala lösningar.
Projektet i stort ska leda till:

a. Ökad innovationskapacitet hos intressenter närvarande på pilotområdena
b. Planer för att undanröja hinder för innovation inom organisationer som arbetar med klimatanpassning i Nordsjöregionen
c. Användbara digitala lösningar för klimatanpassning som är anpassade för att replikeras

DISCO är delfinasierat av Interreg North Sea.

  • Få tillförlitlig data om hur mycket av dricksvattenförbrukningen som går till vad
  • Utvärdera den nya tekniska lösningen med maskininlärning
  • Få svar på hur realtidsvisualisering av vattenanvändningen påverkar konsumtionsmönster