Doktorandprojekt: Rening av källsorterat gråvatten för låga utsläppskrav med MBBR och horisontella filter

Det här är Ashley Halls doktorandprojekt. Ashley är industridoktorand på Sweden Water Research genom Lunds universitet.

Om projektet

I framtiden behöver vi uppnå lägre koncentrationer av näringsmedel som kväve och fosfor. De kan orsaka algblomning när de rinner ut i avloppsreningutsläpp i höga koncentrationer. Därför har vi miljökvalitetsnormer, eller MKN. Målet med avloppsrening är att inte försämra MKN för recipienter. En lösning som kunde hjälp att uppnå normer är källsortering av avloppsvatten. Vattnet klassificeras som svartvatten från toaletten och gråvatten som ursprungs från duschar, handfat, tvättmaskiner, och alla andra avloppsvatten källor utom toaletten. Ibland är det även en tredje klassifikation från diskbänken, matavfall.

Svartvatten innehåller en stor del av föroreningar medan gråvattnet innehåller mindre föroreningar än även konventionellt blandat avloppsvatten. Det betyder att låga koncentrationer rinner in i reningsverket som gråvatten. De lägre koncentrationer tillåta oss att rikta reningen till specifika föroreningar som näringsmedel.

En annan fördel av källseparerat avloppsvatten är en möjlighet att rena gråvatten på plats i mindre reningsverk som behöver inte långa ledningsnätverk. Med enkla lösningar kunde det här typ av reningsverk minska driftskostnad och hjälpa utveckla nya stadsdelar utan att överösa reningsverk som redan finns.

Det här projektet undersöks förbehandling av gråvatten med ett biologiskt steg som använder MBBR (Moving Bed Biofilm Reaktor) följd av horisontella filter och en undersökning om effektiviteten av långvariga horisontella filter.

 

Handledare: Åsa Davidsson

Bihandledare: Hamse Kjerstadius

Projektets målsättning

Bevis för att lokala gråvattenanläggningar kan nå utsläppsnivåer som inte försämrar MKN (Miljökvalitetsnormer) för recipienter.

Projektmedlemmar från Sweden Water Research och ägarbolagen

Partners i projektet