Utvärdering av sediments bakteriella innehåll med koppling till badvattenkvalitet - Sweden Water Research

Utvärdering av sediments bakteriella innehåll med koppling till badvattenkvalitet

Detta är Ellinor Franks doktorandprojekt. Ellinor är industridoktorand på Sweden Water Research via Lunds universitet.

DOKTORANDPROJEKT Projektet fokuserar på att undersöka källan till dålig badvattenkvalitet med hjälp av DNA-sekvenseringen av bakteriesamhället i havsvattnet och i sediment. Vissa bakterier är välkända som fecal indicator bacteria (FIB), så kallade indikatorbakterier såsom Escherichia coli och enterokocker, men det finns även många andra bakterier som har ursprung i mage och tarm hos människor. Eftersom det idag inte finns en tydlig koppling mellan de tillfällen då indikatorbakterier hittas i vattnet vid badstränderna och tillfällen med bräddning undersöker projektet om dålig badvattenkvalitet har sitt ursprung från sedimentet (med koppling till historiska bräddningar) utanför VA-anläggningar eller om det finns andra källor.

Under 2022 påbörjades också nästa fas i projektet som handlar om att testa, utvärdera och utveckla en AI-lösning där en ”on site” mätning genom flödescytometri och machine learning kan kopplas till ett digitalt system som möjliggör ett tidigt varningssystem. Idag tar kommunerna vattenprover en gång i veckan för att ta reda på om det finns indikatorbakterier i vattnet. De vattenprover som tas enligt gällande regelverk ger inte utslag förrän tre dagar senare, en aning sent för den som ska bada samma dag.

Ellinor undersöker om bakterierna kan ta sig från sedimentet till stränderna och påverka badvattenkvaliteten eller om bakterierna som skapar otjänligt badvatten kommer någon annanstans ifrån. Vattenprover tas från badplatser för att kunna se varifrån bakterierna kommer – och om det är våra avloppsanläggningar, som är del av problemet med otjänligt badvatten.

Projektet är en del av Urbana bad.

Handledare: Catherine Paul, Lunds universitet

Bihandledare: Therese Jephson och Kenneth M Persson, Sweden Water Research

Projektet ska ge svar på:

  • Om bakteriehalterna i sediment från historiska bräddningar, eller andra källor som till exempel ”vanligt” renat avloppsutsläpp, påverkar badvattenkvaliteten
  • Om var källan till dålig badvattenkvalitet i Barnviken i Malmö finns i Hammarsbäck
  • Hur flödescytometridata kan användas för att i realtid förutsäga badvattenkvalitet

Ellinor Frank, Jon Ahlinder, Therese Jephson, Kenneth M. Persson, Elisabet Lindberg, Catherine J. Paul (2023) Marine sediments are identified as an environmental reservoir for Escherichia coli: Comparing signature-based and novel amplicon sequencing approaches for microbial source tracking Science of The Total Environment,

Visa publikation