Projektdeltagare ELSA uppstartsmöte 170906

Projektdeltagarna i projektet ELSA.

Bild projektdeltagarna, taget på uppstartsmötet 6 sep 2017.