Vattensmart prissättning – Beskrivning av funktion och möjligheter med Excel-modell, WSP