Prognossystem för säker ytvattenkvalitet i Mälaren - Sweden Water Research

Prognossystem för säker ytvattenkvalitet i Mälaren

Med hjälp av drönarflygningar, 3D-modell och simulerade utsläpp jobbar Norrvatten, DHI och Globhe Drone tillsammans för att ta fram ett prognossystem för säker ytvattenkvalitet i Mälaren.

Drönarbild som visar oljeutsläpp i Mälaren, hösten 2021.

Systemet ska kunna varna när det finns risk att giftiga alger sprider sig till råvattenintaget till dricksvattenverket. En 3D-modell finns på plats som kan skapa prognoser för de kommande dagarnas temperatur och strömmar i Mälaren. Tanken är att vi med prognoserna ska kunna räkna ut ett algvarningsindex, det vill säga när det finns risk för tillväxt av giftiga alger som i sin tur riskerar att påverka dricksvattenintaget. Här hoppas vi kunna ge in put till ett annat Vinnovafinansierat projekt ”DiCyano”. Med hjälp av högupplösta bilder från drönarflygningar försöker vi följa algtillväxten men också upptäcka oljeutsläpp i vattnet. Det har hitintills visat sig vara lättare att upptäcka oljespill eftersom algerna ofta sjunker ner lite i vattenmassan och därmed inte blir lika synliga för drönaren.

Förhoppningsvis kommer vi med den utvecklade tekniken kunna prognostisera hur eventuella alger och oljespill sprider sig i sjön de närmsta dagarna.

I användargränssnittet som nu håller på att utvecklas kommer man kunna följa utvecklingen över tid på olika djup av Mälaren.