karta_varpinge

Flygbild över Lund med åkrar bredvid. Ett område och två punkter är markerade.