MACRO – MAt i Cirkulära RObusta system, steg 3

Sorterande system möjliggör en cirkulär ekonomi genom återföring av växtnäring, minskad vattenanvändning, minskad energianvändning, ökad biogas produktion och minskade utsläpp av växthusgaser.

MACRO (Mat i Cirkulära Robusta system, steg 3) är ett Vinnova-projekt inom Utmaningsdriven innovation steg 3 – implementering. Projektet kommer att dokumentera processer för utveckling av källsorterande system i urban miljö genom att sammanställa erfarenheter från det system som byggs och idrifttas under våren 2020 i Oceanhamnen i Helsingborg och applicera det i planering och projektering av system som ska utvecklas för Norra Djurgårdsstaden i Stockholm och Visborg i Visby.

I MACRO-projektet leder NSVA arbetet kring dokumentation och uppföljning av avloppssystemet Tre rör ut i Helsingborg. NSVA skall även fungera som kunskapsbank och skall bidra med validering av ansatser kring systemen, samt en uppföljning av systemets första två år i drift. Helsingborg kommer även ha en viktig roll i att utveckla kunskap kring kommunikation med allmänheten i showroomet som tillhör RecoLab.

Du hittar projektets webbplats här: https://www.macrosystem.se/

Projektledare

Projektledare: Maria Lennartsson, Stockholm stad
E-post: maria.lennartsson@extern.stockholm.se

Projektet ska:

  • utreda utformning och projektförutsättningar för ett sorterande avloppssystem i de senare etapperna av Norra Djurgårdsstaden
  • följa upp och dokumentera de två första driftåren utav avloppssystemet `Tre rör ut´ i Oceanhamnen i Helsingborg
  • i Visborg, Visby, ska ett system med sorterande uppsamlingssystem med vakuumteknik för 3 700 lägenheter projekteras
  • sammanfatta och dokumentera projektets erfarenheter i en handbok för att underlätta för efterföljare att implementera liknande avloppssystem

Projektmedlemmar från Sweden Water Research