Membran_mot_brunt_vatten

Ett hålfibermembran, sett ovanifrån.