ÖReWise - Sweden Water Research

ÖReWise

ÖReWises huvudsyfte har varit att ligga till grund för utveckling och implementering av lösningar inom klimatanpassning med fokus på helhetssyn för regionen.

Öresundsregionen står inför svåra klimatrelaterade utmaningar. Både DMI och SMHI förutspår att intensiteten av extrema regn och översvämningar kommer att öka med ett förändrat klimat. Tillsammans med perioder av torka och vattenbrist kan detta ge stora samhällskonsekvenser. Arbetet med klimatanpassning är därför väsentligt för ett klimattåligt samhälle.

Brobygge mellan Sverige och Danmark

Det finns stora behov av klimatanpassning i regionen och många gemensamma utmaningar att lösa tillsammans. Mot denna bakgrund behöver Öresundsregionen mobilisera initiativ, tillämpa ny forskning, utveckla nya samarbetsmodeller och implementera innovativa lösningar både i städerna och omgivande områden, som till exempel hamnområden och kuster. Detta har InterReg-projektet ÖReWise arbetat med.

ÖReWises huvudsyfte var att ligga till grund för utveckling, implementering och främja marknadsdriven uppskalning av lösningar inom klimatanpassning med fokus på helhetssyn för regionen. Regionen står inför stora samhällssatsningar som samtidigt rymmer potential för innovativa lösningar inom till exempel digitalisering. Det kan ge möjligheter för Living Labs där nya skalbara lösningar testas och kan användas som showroom för internationella företag.

Läs mer om projektet här

Här finns mer information om projektet (länk till DNNK)

Läs projektets White Paper

Här kan du läsa ÖReWises White Paper om arbetet med klimatanpassining i regionen

Stöd från Interreg

ÖReWise stöds av Interreg och drivs av Sweden Water Research (projektledare) och DNNK, Det Nationale Netværk for Klimatilpasning