Våra projekt

Sweden Water Research bedriver forsknings- och utvecklingsarbete inom vattenområden som är viktiga ur ett hållbart samhällsperspektiv.

Vi initierar projekt och söker lämpliga samarbeten för att öka kunskapen kring framgångsrika sätt att utveckla och klimatanpassa framtidens städer. Vårt F&U-arbete drivs som nätverk där våra ägarbolag aktivt medverkar och alla projekt bidrar till att lösa utmaningar relaterade till vattenkvalitet, digital transformation och cirkulär ekonomi.

Filtrera projekt på områden

Filtrera projekt på projekttyper

Bild på Ellinge Avloppsreningsverk

Pågående projekt

FramBliK – Framtidens Biofilmsprocess i Kontinuerlig drift

Det övergripande syftet med detta projekt är att i pilotskala studera och utveckla ett kompakt…

Vy över en sjö med lite träd i horisonten

Pågående projekt

Framtagande av en dynamisk vattenbalans för Lagans avrinningsområde

DOKTORANDPROJEKT Hur mycket vatten finns det egentligen i Lagans avrinningsområde och hur säkerställer vi en…

Orange rör staplade på varandra

Pågående projekt

Från gömda avloppsnät till full åtkomlighet för smarta beslut

DOKTORANDPROJEKT Martins forskning inriktar sig på utmaningar med tillgångsförvaltning (asset management) av ledningsnät, främst avloppsledningsnät….

Avslutade projekt

Future City Flow

Innovationsprojekt som utvecklar lösningar för stadsplanerare, VA-bolag och avloppsreningsverk för att minska översvämningar och utsläpp av orenat avloppsvatten.

Avslutade projekt

Future City Water

Future City Water levererar lösningar som säkrar vårt viktigaste livsmedel – dricksvatten. Framtidens smarta dricksvattensystem styrs automatiskt för att minimera läckage, säkra kvaliteten och optimera användningen genom hela vattenkedjan, dygnet runt.

Avslutade projekt

Hållbar hantering av urbana översvämningar

Problemet med översvämningar går tvärs igenom samhället vilket gör att myndigheter, enheter och personer som…

Avslutade projekt

HÅVA – Hållbarhetsanalys för värmeåtervinning ur avloppsvatten

Kan värmeåtervinning implementeras i stor skala utan oacceptabel påverkan på avloppssystemet och miljön?

Pågående projekt

Ideal Carbon Utilisation (ICU)

DOKTORANDPROJEKT I rening av avloppsvatten behövs lättillgänglig kolkälla. Det ger energi till bakterier som renar…

Kommande projekt

ISWIM – Innovativ hantering av dagvatten för ett hållbart samhälle

Om projektet Idag är dagvattendammar och våtmarker de dominerande reningsteknikerna. Dessa kommer också spela en…

Bild på skylt mot tegelvägg. På skylten står det Källby vattenverksatd.

Pågående projekt

Källby vattenverkstad

Testbädden Källby vattenverkstad är en arena där innovationsföretag, universitet och driftverksamhet kan arbeta tillsammans för att hitta rätt teknik för framtidens dricksvattenkvalitetsövervakning.

Grafer på en dataskärm

Pågående projekt

Karakterisering av kommunalt avloppsvatten

Befintliga belastningsdata från ARV är viktiga, men är ofta bristfälliga, och ofta används schablonvärden för…

Cykel och bilar halvt under vatten på översvämmad gata

Pågående projekt

Klimatanpassning av urbana dagvattensystem

DOKTORANDPROJEKT I och med klimatförändringarna står vårt samhälle inför stora utmaningar orsakade av bland annat…