Våra projekt

Sweden Water Research bedriver forsknings- och utvecklingsarbete inom vattenområden som är viktiga ur ett hållbart samhällsperspektiv.

Vi initierar projekt och söker lämpliga samarbeten för att öka kunskapen kring framgångsrika sätt att utveckla och klimatanpassa framtidens städer. Vårt F&U-arbete drivs som nätverk där våra ägarbolag aktivt medverkar och alla projekt bidrar till att lösa utmaningar relaterade till vattenkvalitet, digital transformation och cirkulär ekonomi.

Filtrera projekt på områden

Filtrera projekt på projekttyper

Reset
Bild på grävd grop med ledningar och 3 personer som arbetar. Personerna bär skyddshjälm och gula tröjor.

Pågående projekt

Säkra och snabba ledningsnätsarbeten

Om projektet Hur skapar vi säkra och snabba (kostnadseffektiva) ledningsarbeten? Denna fråga representerar en av de största kunskapsluckorna i VA-sammanhang, trots att ledningsarbeten är en…

Pågående projekt

Slamspridning på åkermark – långsiktiga effekter på jord och gröda, samt förekomst av antibiotikaresistenta bakterier

Fortsatta undersökningar av den långsiktiga effekten av slamspridning på åkermark med syfte att bättre förstå och bedöma risker för antibiotikaresistenta bakterier och antibiotikaresistensgener.

Pågående projekt

Slamspridning på åkermark – PFAS i slam, jord, gröda och mask

Per- och polyfluoralkylämnen (PFAS) används i produkter och industriella processer samt läcker från avfallshantering och har visat sig vara långlivade med negativa effekter på miljö…

Pågående projekt

Supermätpunkten

Ett projekt med målet att ta fram ett koncept för onlinemätning av dricksvattenkvalitet. Visionen är att vara snabbare än bakterierna!

Traktor sprider slam på åker

Pågående projekt

Testbädd Ellinge – torkning, pyrolys och produktifiering av avloppsslam

Testbädd för hållbar slamhantering De fysiska testerna med avloppsslam från olika avloppsreningsverk kommer att genomföras på Ellinge avloppsreningsverk i Eslöv. Ett kompetensteam bestående av universitet,…

Fyra sittande kvinnor på rad vid havet.

Pågående projekt

Urbana bad 2020

Hur står det egentligen till med kvalitén på våra badvatten – och påverkas de av våra VA-anläggningar?